O správe Stanice Nivy v Bratislave, o tom, že facility manažment bude v budúcnosti zelenší, udržateľnejší a úspornejší než kedykoľvek predtým, prečo je dôvodom zdravia budov aj celkovej ochrany životného prostredia predovšetkým človek, aj o tom, prečo treba inšpirovať mladých, aby viac pracovali rukami a stali sa odborníkmi, hovorí Martin Belan, generálny riaditeľ spoločnosti STRABAG PFS.

Od otvorenia nových priestorov autobusovej stanice v Bratislave zabezpečujete pre celý objekt komplexné služby facility manažmentu. Čo je za vaším úspechom v tendri?

Spoločnosť STRABAG PFS je na Slovensku tradičný poskytovateľ facility služieb, je stabilná, má na trhu dobré meno, je za ňou veľa úspešných projektov a spokojných klientov. Máme v tíme vynikajúcich odborníkov, ľudí, ktorí sa správe nehnuteľností venujú roky a vytvárajú obraz kvality aj úspechu.

Za pätnásť rokov na trhu sme urobili kus práce, ušetrili sme klientom nemálo finančných prostriedkov a neskromne môžem povedať, že mnohých sme naučili, že ak sa budú o svoje nehnuteľnosti starať, dbať na prevenciu a zveria túto činnosť odborníkom, v budúcnosti sa ich nehnuteľný majetok výrazne zhodnotí.

Na snímke Martin Belan, generálny riaditeľ STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Náš úspech na Nivách bol kombináciou našej úspešnej minulosti, dobrých referencií a predstavy o budúcnosti projektu, ktorú sme v rámci tendra prezentovali. Ukázali sme víziu postavenú na odborne zdatných ľuďoch, na ktorých je založený náš biznis. Pre mňa osobne je to úspech a zároveň výzva, pretože Nivy sú prvým nákupným centrom (aj keď nehovoríme len o nákupnom centre), ktoré máme v portfóliu.

Do projektu ste vstúpili už počas jeho prípravy. Bolo to potrebné?

Do projektu sme vstúpili ešte počas výstavby začiatkom tohto roka, teda v dostatočnom predstihu pred otvorením, výkonom správy a technickej údržby. Potrebné to, samozrejme, bolo, pretože Nivy sú ojedinelý projekt s jedinečnými priestormi a hlavne s unikátnymi technológiami.

Ľudia, ktorí sú za ich prevádzku zodpovední, sa s nimi museli zoznámiť, pretože aj pre nich bolo mnoho vecí nových. Svet beží neskutočnou rýchlosťou, technologický vývoj je nezastaviteľný, prakticky každý rok prináša nové veci v každom odvetví.

O budovách ani nehovorme, tam to vidieť prakticky na mesačnej báze. Znamená to, že aj naši najlepší odborníci, ktorých sme alokovali na Nivy, sa museli na nové technológie vyškoliť, aby v čase, keď bude projekt v ostrej prevádzke, vedeli akýkoľvek problém – ak nastane – vyriešiť bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo komfortnú prevádzku centra.

Stanica je presne prípad komplexného zabezpečenia služieb facility manažmentu. Klient sa venuje svojmu hlavnému biznisu – prevádzke nákupného centra a autobusovej stanice, všetko ostatné spojené s prevádzkou budovy necháva na nás.
 

Čo všetko zabezpečujete?

Komplexnú technickú údržbu nákupného centra, mestskej tržnice a autobusovej stanice. Znamená to, že náš tím na projekte je 24/7/365 zodpovedný za prevádzku a obsluhu technologických zariadení, sledovanie odberov jednotlivých médií a optimalizovanie nákladov na odber týchto médií, má na starosti kúrenie, chladenie a vzduchotechniku, dodržiavanie požiarnych, bezpečnostných a iných predpisov, drobné opravy, elektropráce, inštalatérske práce, kúrenárske či stavebné.

Stanica je presne prípad komplexného zabezpečenia služieb facility manažmentu. Klient sa venuje svojmu hlavnému biznisu – prevádzke nákupného centra a autobusovej stanice, všetko ostatné spojené s prevádzkou budovy necháva na nás. Som presvedčený, že takéto rozdelenie kompetencií prospeje každej strane a v konečnom dôsledku to pocítia návštevníci, ktorých používateľský komfort je pre nás prioritou.

Prišiel za vami klient s jasnou požiadavkou alebo ste spolu hľadali najvhodnejšie riešenia?

Samozrejme, že HB Reavis prišiel s jasnou predstavou a jednoznačným zadaním, napokon, sú to skúsení profesionáli a išlo o štandardný tendrový proces. Musím však povedať, že po našom prevzatí projektu údržby sa spolupráca dostala na vysokú partnerskú úroveň s obojstranným know-how sharingom, čo je, myslím, pre obe strany pridaná hodnota.

Na strane klienta sme sa stret­li s mimoriadne odborne zdatnými ľuďmi, s ľuďmi so skúsenosťami z podobných projektov a s tímovými hráčmi. Rovnako rozmýšľame aj my. Na každom takomto projekte – a neplatí to len pre Nivy – je mimoriadne dôležité, aby sa oba tímy – aj klient, aj poskytovateľ – snažili čo najlepšie zladiť. Systém nemôže fungovať, ak sa rozdeľuje na dva tábory. Záujem je rovnaký a všetci si uvedomujeme, že cieľ dosiahneme len dobrou komunikáciou a vzájomnou dôverou.

Ako dokáže facility manažment prispieť k efektivite či hospodárnosti budov?

Akákoľvek budova, rodinný dom či obchodné centrum, potrebuje údržbu. Ak je pravidelná, má dlhšiu životnosť, je dlhodobo v kondícii, náklady na opravy sú nižšie a zhodnocuje sa. Ak sa nebudete starať o svoje auto, nebudete kontrolovať olej, po čase sa pokazí motor. Tak je to aj s budovou, je to organizmus, o ktorý sa treba pravidelne starať.

STRABAG PFS sa snaží s každým klientom o týchto veciach otvorene komunikovať. Nemôžeme pred klientom nič skrývať, dobehlo by nás to oboch. Preto je náš vzťah s klientmi založený na otvorenosti a tento model sa nám osvedčil. Ukazuje sa to aj na tom, že klienti, s ktorými spolupracujeme – a nie je ich málo –, sú s nami dlhodobo spokojní a môžeme hovoriť o partnerskej spolupráci.

Slovo dôvera v našom biznise nie je žiadny reklamný slogan, je to samozrejmosť a nevyhnutnosť. My túto najvyššiu pridanú hodnotu služieb ponúkame každému zo svojich klientov, nielen Nivám. Rovnaké princípy vyznávame v Slovnafte, v Allianzi, Slovenskej sporiteľni či Slovenskej pošte a ponúkame ich každému, kto si nás vybral alebo vyberie za dodávateľa facility služieb.

Aj facility manažment dostal počas pandémie poriadne zabrať. Ako ste to pocítili? Dotklo sa to aj Nív?

Pandémia sa nás dotkla rovnako ako každého vo svete biznisovo aj v oblasti medziľudských vzťahov. Zo dňa na deň sa prerušili rozbehnuté projekty, komunikácia sa dostala takmer výlučne do online priestoru, čo je pri našom druhu služieb takmer nepredstaviteľné. Sociálny rozmer tohto celého, čo, bohužiaľ, prežívame po roku opäť, ani nemusím spomínať, všetci vieme, ako nás to postihlo.

Na Nivách sa na to v tejto chvíli pozeráme skôr ako na tému blízkej a ďalekej budúcnosti. Pripravujeme opatrenia, ktoré budeme robiť, ak príde ďalšia vlna, ďalšie obmedzenia, nebodaj ďalší lockdown. Akú prevenciu, aké opatrenia zavedieme, aby sme ochránili pracovníkov aj návštevníkov nákupného centra či stanice. Keby sme neboli na situácie pripravení v dostatočnom predstihu, ohrozili by sme nielen vlastných zamestnancov, ale môžeme ohroziť celý projekt a to si nemôžeme dovoliť.

TREND: MARTIN BELAN
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ak sa na to pozrieme strategicky, určite sa budeme snažiť udržať náš pracovný tím, ktorý sme vzhľadom na situáciu na trhu práce skladali veľmi ťažko. Pracujeme na tom, aby sme pre našich ľudí mali pripravené činnosti, ktoré by sme mohli vykonávať aj vtedy, keby bolo centrum na zá­klade opatrení zatvorené. Bola by to katastrofa pre všetkých, ale dôležité je byť pripravený. Plán B je dnes téma, ktorá nás zamestnáva, aj keď si želáme, aby sme ho nikdy nemuseli použiť.

Sú aj ďalšie problémy, s ktorými firmy zo segmentu bojujú, odhliadnuc od pandémie? Aké výzvy pred nimi stoja?

Pri tejto otázke by ste možno očakávali odpoveď, ako by sme potrebovali rýchlejší vývoj technológií, robotizáciu niektorých činností alebo ako by nám pomohli inovácie v IT, respektíve nové softvérové riešenia. Jasné, že sa venujeme aj týmto témam, zaujímajú nás, ale v tejto chvíli ide o niečo iné a hovorím o tom často.

Našou úlohou je mladých motivovať, ukazovať im cestu už na začiatku pri výbere školy, prvých predstavách o tom, čo by chceli v živote robiť. Je dôležité vysvetliť im a presvedčiť ich, že práca vlastnými rukami nie je niečo podradné, ale naopak, že začína byť nenahraditeľná aj dobre platená. Ak sa nám toto rýchlo nepodarí, už o pár rokov nebudú mať manažéri koho manažovať.
 

Najväčší problém spoločností v našom segmente je nedostatok odborne vybavených ľudí, ktorí majú vzdelanie a chcú pracovať. Problém máme s remeselníkmi, elektrikármi, údržbármi či inštalatérmi. Náš problém je, že s technológiami, ktoré máme k dispozícii, musí niekto vedieť pracovať a ovládať ich. Atmosféra na trhu práce už dlhodobo vyvoláva dojem, že dobre zarábajú hlavne manažéri.

Skutočnosť však začína byť iná a staré známe „remeslo má zlaté dno“ sa ukazuje ako nespochybniteľná pravda. Keď si to opäť začne uvedomovať mladá generácia, ktorá sa rozhoduje o svojej budúcnosti, máme ešte šancu, že aj o desať rokov bude mať kto pracovať.

Našou úlohou je mladých motivovať, ukazovať im cestu už na začiatku pri výbere školy, prvých predstavách o tom, čo by chceli v živote robiť. Je dôležité vysvetliť im a presvedčiť ich, že práca vlastnými rukami nie je niečo podradné, ale naopak, že začína byť nenahraditeľná aj dobre platená. Ak sa nám toto rýchlo nepodarí, už o pár rokov nebudú mať manažéri koho manažovať.

Ako je na tom facility manažment na Slovensku?

Za posledné roky urobil veľký progres. Nemyslím si, že zaostávame za inými krajinami. Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny, takže môžem porovnávať, viem, ako sú na tom kolegovia z Rakúska, Poľska, Nemecka či Česka.

Je jasné, že sa stále môžeme zlepšovať, ponúkať nové služby, hľadať pre klientov nové riešenia, šetriť im viac peňazí. Dôležité však je stále ich presviedčať o tom, že starať sa o budovy má vý­znam. Význam pre nich ako pre majiteľov, ktorí chcú zachovať, respektíve zveľadiť svoje hodnoty, ale nezanedbateľný je aj celospoločenský význam a s tým súvisiaci rozmer vo vzťahu k životnému pro­strediu. Ja osobne nie som nejaký veľký greenfluencer, aj keď sa ma táto téma dotýka ako každého na tejto planéte.

Úspešné firmy už pochopili, že prednostne sa majú starať o svoj biznis a outsourcovaný facility manažment je prostriedkom na plnenie ich vlastných cieľov a dosahovanie podnikateľských úspechov.
 

Zelené témy rezonujú a sú súčasťou facility manažmentu. Naša činnosť bezprostredne súvisí s kvalitným životným pro­stredím, s kvalitou ovzdušia či vody. Toto všetko súvisí s budovami, pretože v budovách žijú ľudia. Mnohí si neuvedomujú, že nepotrebujeme ochraňovať životné prostredie preto, že je to populárna téma. Musíme zabezpečovať kvalitné a zdravé prostredie v rámci budov a ich pracovných priestorov kvôli ľuďom. Aj kvôli nim musí byť facility manažment do budúcnosti zelenší, udržateľnejší a úspornejší než kedykoľvek predtým.

Facility manažment sa vyvíja spolu s modernými trendmi. Čo prognózujete do ďalšieho obdobia?

Akákoľvek technológia, nový trend či inovácia nám v segmente nenahradí ľudí. Preto by mal byť trend najbližších období motivovať mladých ľudí k pozitívnemu vzťahu k reálnej práci. Nejako sa v spoločnosti znížil sociálny status ľudí, ktorí dokážu robiť vlastnými rukami, a dlhodobo vyzdvihujeme len zdatných manažérov. Samozrejme, tých potrebujeme tiež, veď manažovať ľudí je umenie, ale čo dokáže manažér bez ľudí v prvej línii?

Preto sa treba usilovať o primeranú kombináciu obidvoch častí pracovného spektra. Je potrebné, aby sa ľudia vzájomne dopĺňali a vymieňali si skúsenosti, aby sa robotník učil od manažéra a manažér od robotníka. Nechcem, aby to vyznelo konzervatívne, ale mali by sme sa poučiť zo skúseností, musíme sa vrátiť do každodennej reality a uvedomiť si, čo naozaj šikovní ľudia dokážu. Veď aj nové technológie, ktoré využívame, vymysleli a vyvinuli ľudia a akákoľvek budúcnosť v ktoromkoľvek biznise bude vždy iba kombinácia rozumu a rúk.

Moja osobná prognóza je, že naše odvetvie bude zelenšie, budeme viac rozmýšľať nad témami budúcich generácií a samotný facility manažment posilní svoje postavenie.
 

Moja osobná prognóza je, že naše odvetvie bude zelenšie, budeme viac rozmýšľať nad témami budúcich generácií a samotný facility manažment posilní svoje postavenie. Úprimne dúfam, že majitelia domov, budov či komplexov začnú ešte viac využívať služby, ktoré im ponúkame. Už dnes úspešné firmy pochopili, že prednostne sa majú starať o biznis a out­sourcovaný facility manažment je prostriedkom na plnenie ich vlastných cieľov a dosahovanie podnikateľských úspechov.

Martin Belan (53)
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti STRABAG PFS pôsobí od jej založenia na Slovensku v roku 2006. Od roku 2010 je jej generálnym riaditeľom.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.