Výhodou Bitcoinu je nemožnosť rozmnožiť ho a vybudovaná decentralizovaná infraštruktúra. Každý halving jeho vzácnosť ešte zvyšuje. Pri súčasnom tempe tlačenia peňazí a za predpokladu, že právna regulácia a technológia procesného spravovania je už dostatočne dotiahnutá, budú aj veľké finančné inštitúcie ukladať časť svojho portfólia do Bitcoinu.

Bitcoin už prešiel niekoľkými fázami. Prechody medzi jednotlivými fázami boli sprevádzané vývojom právneho i technologického prostredia, skokovým rastom likvidity a premenami významu Bitcoinu pre jeho používateľov.

Fázy Bitcoinu
Každá technológia začína prvou fázou - experimentom. Úzka skupina odborníkov na kryptografiu vytvorila blockchain a tým dokázala zabezpečiť základné peňažné vlastnosti - nezmenitelnosť a trvácnosť zápisu spolu s nesfalšovateľnou vzácnosťou zúčtovacej jednotky. V tejto fáze vznikali prvé burzy.

Druhá fáza pri Bitcoine môže byť označená ako platobná metóda. Z Bitcoinu sa stala naozajstná platobná metóda použiteľná pre transfer prostriedkov po celom svete rádovo v sekundách a so zanedbateľnými nákladmi. Prvé obchody zavádzajú platbu Bitcoinom.

Tretiu fázu - úložisko hodnoty, odštartoval prvý halving v roku 2012, keď cena prudko rástla a prvýkrát prekročila 1 000 USD. Bitcoin nehral len rolu platobnej metódy, zároveň sa začalo rozrastať hnutie "hodlerov", teda tých, ktorí Bitcoin kupujú a dlhodobo držia, s víziou dlhodobej budúcnosti.

Štvrtá fáza - alternatívny investičný nástroj, v ktorom sme sa nachádzali doteraz, odštartoval druhý halving v roku 2016. V tejto fáze už bolo vybudované odvetvie plné profesionálnych ťažiarov, s prvými vyjadreniami regulačných autorít a úradov vo svete, so zabehnutými burzami a širokou sieťou hodlerov.

V súčasnosti pomaly prechádzame do piatej fázy - bežný investičný nástroj. Od tohto roku začínajú nemecké banky ponúkať služby súvisiace s kryptomenami. Jedna z najväčších amerických bánk JP Morgan po dlhoročnom odmietaní otvára účty burzám Coinbase a Gemini. Vznikajú komplexné a veľmi sofistikované systémy pre bankovú správu kryptomien. Nebude pre nás prekvapením, ak jednotková cena Bitcoinu poskočí na úroveň stoviek tisíc eur.

Posledná fáza kam sa Bitcoin môže dostať v budúcnosti je globálna rezervná mena. Akonáhle bude Bitcoin bežnou súčasťou investičných portfólií, jeho denná volatilita sa výrazne zníži. V tomto bode sa vynorí otázka jeho vhodnosti pre zúčtovanie medzi štátmi samotnými. Každý, kto sa snaží ukladať nejakú hodnotu, preferuje totiž tvrdé peniaze pred inflačnými. Zároveň sa štáty predháňajú v tlačení nových peňazí “zo vzduchu”. Budúci menový systém už nebude postavený na dominancii dolára, pretože je to geopoliticky neúnosné. Multipolárny svet potrebuje určitú neutrálnu pôdu, a momentálne neexistuje lepšia varianta ako Bitcoin. Je to logické vyústenie jeho príbehu.

Nezabúdať na riziká
Aby to nevyznelo ako hotová vec, zdôrazňujem, že sú tu riziká. Tie, ktoré si vieme predstaviť, ale predovšetkým také, ktoré nepoznáme. Celý predostretý scenár je realistický za predpokladu, že neexistuje neznáme riziko, ktoré by cestu Bitcoinu ohrozilo.

Jedným z príkladov môže byť nový boj o Bitcoin, ktorý by vyústil do hard forku, a najväčšie burzy by sa pod geopolitickými tlakmi nedohodli, ktorý z dvoch reťazcov budú ako "Bitcoin" označovať. Číňania môžu ísť jedným smerom a Američania druhým. Verím, že toto riziko je pomerne malé, pretože spoločným záujmom držiteľov Bitcoinu je udržať jeho cenu vysoko.

Najhoršie riziká sú však tie, ktoré si ešte predstaviť nevieme. Preto je potrebné diverzifikovať a to aj v rámci kryptomien.

O mechanizme ceny Bitcoinu
Bitcoiny sa postupne presúvajú do rúk silných a dlhodobých držiteľov (hodlerov), ktorí predávajú len zlomky toho, čo naakumulujú. Keďže nová produkcia klesá, v určitom momente budú mať hodleri úplnú moc nad cenou, ťažiari a cenoví špekulanti budú mať len zanedbateľný vplyv. Už dnes vlastnia hodleri odhadom 70 - 80% Bitcoinov.

Čím viac Bitcoinov je v rukách hodlerov, tým menšia je šanca, že sa presadí dlhodobý pokles. Hodleri to totiž nepripustia. Pri poklesoch budú kumulovať, pri veľkých nárastoch predávať len zlomky. Dôvodom je dôvera v nemennosť zápisu v Bitcoinovej sieti a vo vzácnosť Bitcoinu. Malý pokles je pre nich príležitosť k nákupu, veľký nedopustia, pretože by tým zdevalvovali svoj vlastný majetok. A ako bolo povedané, v priebehu pár rokov budú hodleri cenu určovať.

Ďalší dôvod rastu by mohol byť vstup inštitúcií na spotový trh s Bitcoinom, ktorý prinesie ďalšiu vrstvu "hodlerov". Držať časť majetku v niečom, čo nedokáže žiadny úrad znehodnotiť, je v súčasnosti veľkým lákadlom aj pre nich.

Nárast konvertibility a likvidity, veľkosť a decentralizácia siete, rozvoj právnej regulácie a technológie spravovania boli nevyhnutné podmienky, ktoré hodlerom umožnili túto snehovú guľu spustiť, ale ak nezasiahne faktor neznámeho rizika, ťažko si predstaviť, že ju niečo zastaví.

Fumbi je tu pre vás
Ak chcete aj vy byť hodlerom Bitcoinu, ale neviete ako na to, Fumbi je tu pre pre vás. Jeho portfólio je navrhnuté tak, aby za každých okolností bolo viazané na veľkosť kryptomenového trhu. Aj v prípade, že Bitcoin stratí dominantné postavenie, na hodnotu vašej investície to nebude mať vplyv. Minoritné kryptomeny v portfóliu je potrebné chápať ako zaistenie pred rizikom, pri ktorom by iná kryptomena vyskočila a pripravila Bitcoin o časť jeho trhovej pozície.

Investovanie do kryptomien cez Fumbi je veľmi jednoduché, a je možné investovať jednorazovo alebo pravidelne už od 50 EUR.