Môže sa pýšiť 65 závodmi v 24 krajinách s počtom 25000 zamestnancov. S viac ako 100-ročnou tradíciou táto rodinná spoločnosť dosahuje skvelé výsledky a figuruje ako štvrtý najväčší dodávateľ v rodinnom vlastníctve v svetovom rebríčku.

Od roku 2015, kedy sa nemecký investor rozhodol vybudovať svoju ďalšiu pobočku v Prievidzi, vyrástli v priemyselnom parku už tri výrobné haly, dokopy o rozlohe približne 70 000 m2 v hodnote 150 mil. eur. Posledná výrobná hala bola dokončená len nedávno, a to v decembri 2020. Hneď od roku 2015 sa Brose začalo angažovať aj v rámci sociálnej zodpovednosti, podpory športu a kultúry v regióne.

Ilustračné foto.
Zdroj: Brose Prievidza
Ilustračné foto.

Práve v Prievidzi je sústredená výroba dverových systémov, ako zdvíhače okien, zdvíhače kufrov a elektromotory na zdvíhače okien. Z viac ako tisíc zamestnancov je približne 140 špecialistov pracujúcich na vývoji práve už spomenutých produktov. Preto ide výroba a vývoj ruka v ruke, priamo pod jednou strechou, čím je spolupráca a komunikácia oveľa jednoduchšia. S plánom približne 200 zamestnancov by sa malo toto centrum stať jedným z najväčších v rámci automotive dodávateľov na Slovensku. V regióne cítiť absenciu vysokej školy, avšak vyvažuje to geografická poloha. Hlavné zameranie vývoja pozostáva z dvoch častí. Po prvé je to veľmi rozsiahly a intenzívny transfer „know-how“ z materskej spoločnosti. Na toto má firma vypracované a zaužívané veľmi dobré a úspešné postupy, ktoré sa podarilo aplikovať. Po druhé je to spolupracovať na vývoji nových produktov, ako aj úspešné zvládnutie vlastných projektov pre koncových zákazníkov. Na oboch sa Brose v Prievidzi úspešne darí pracovať. Oddelenie vývoja firma buduje ako plne autonómne, schopné reagovať na všetky technické a technologické požiadavky zákazníkov a ich uvedenia do plnej prevádzky. Tomu zodpovedá aj prístrojové a technologické vybavenie príslušných oddelení. Súčasťou je aj implementácia inovatívnych zariadení na báze virtuálnej, resp. rozšírenej reality, ktoré pomáhajú vizualizovať ešte neexitujúce produkty a pracovať s nimi. Najnovším oddelením je vývoj elektroniky, ktoré sa naštartovalo v máji 2019 a stále sa rozrastá. Už teraz sa podieľa na vývoji niekoľko software vývojárov aplikovanej elektroniky, projektových a produktových inžinierov.

Ilustračné foto.
Zdroj: Brose Prievidza
Ilustračné foto.

Okrem pracovných miest a produkcie pre svojich zákazníkov bolo súčasťou investície aj duálne vzdelávanie, ktoré firma rozbehla v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou priemyselnou komorou a zapojila sa do projektu DualPro, ktorého cieľom je, aby žiaci ovládali nielen teóriu, ale nadobudnú počas štúdia aj prax priamo vo firme. Absolvovaním predmetu nezískajú len maturitu a výučný list, ale aj európsky certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý je pridanou hodnotou tohto významného projektu. Celková plánovaná investícia Brose do zariadenia duálneho centra je 900 000€. Momentálne v Brose študuje približne 100 žiakov duálneho vzdelávania v troch ročníkoch, avšak predpokladaný finálny počet je 100 až 120 žiakov. Prví absolventi duálneho
vzdelávania ukončia štúdium už tento rok. Na tom, aby žiaci boli pripravení na budúcnosť sa aktívne podieľajú piati majstri odbornej výchovy a 10 hlavných inštruktorov, ktorí boli vybraní z radov zamestnancov Brose.

Ilustračné foto.
Zdroj: Brose Prievidza
Ilustračné foto.

Duálne centrum pozostáva z 3 častí:

  • Duálna dielňa
  • Duálna učebňa
  • Duálne laboratórium

Aktuálne sa v rámci duálneho vzdelávania v Brose vyučujú dva odbory:

  • Mechanik-mechatronik (SOŠ Handlová)
  • Mechanik výrobných strojov a zariadení (SOŠ Prievidza)
Ilustračné foto.
Zdroj: Brose Prievidza
Ilustračné foto.

V roku 2019 Brose plne financovalo aj modernizáciu letiska za viac ako tri milióny eur, kde nahradila trávnatú pristávaciu plochu asfaltová, čo umožňuje pristátie aj väčším lietadlám. Dráha má celkovú dĺžku 1081 metrov a široká je 23 metrov. Letisko je certifikované na prevádzku za viditeľnosti počas dňa aj noci, to znamená, že má dráhové osvetlenie. Rovnako je ideálne na biznis lety a privátnu dopravu, ktorú od roku 2019 využíva stále viac ľudí a firiem. So štatútom medzinárodného letiska sa otvorili brány do sveta a určite je aj vďaka tejto investícií prievidzský región atraktívnejší.

Brose však s investovaním určite nekončí a nachádza sa len v polovici svojho pôvodného plánu, podľa ktorého plánuje vybudovať ešte ďalšiu halu, sociálnu budovu a Brose Kids Club. Práve to je veľkou motiváciou pre zamestnancov, keďže nebýva zvykom, aby mal zamestnávateľ vybudované zariadenie, v ktorom sa o ich deti postarajú, kým budú rodičia v práci, a to všetko na jednom mieste. Brose je však výnimkou, keďže už vo viacerých svojich pobočkách bol tento projekt zrealizovaný. Veľkou výhodou je práve prevádzková doba, ktorá je prispôsobená aj pracovníkom vo výrobe, čiže od 6. hodiny ráno.

Ilustračné foto.
Zdroj: Brose Prievidza
Ilustračné foto.