Väčšina ľudí si pod športovými aktivitami vo firme predstaví buď multisport kartu, alebo nejaký obskúrny športový deň. Prečo ste sa ho v Clariose rozhodli natiahnuť na celý mesiac?

VH: V Clariose si radi dobíjame baterky spoločne v tíme, preto sme si sami vymysleli túto netradične dlhú športovú výzvu. Vďaka nej sa stretávame naprieč rôznymi tímami, posilňujeme komunitu, vymieňame si zážitky a spoznávame sa. Výzva trvá celý mesiac a súťaží sa v kategóriách dostupných pre všetkých, aj tých, ktorí bežne nešportujú. Merajú sa výsledky za celý mesiac, ale ohodnotíme aj tých, ktorí sa zúčastnia na týždňových výzvach. Organizujeme tiež niekoľko celodňových výletov pre peších turistov, cyklistov alebo aj kurz lezenia na skale s profesionálmi. Každý z nás má možnosť zapojiť sa do výzvy športom alebo aktivitou, ktorá mu je blízka.

Predsa len batérie v Bratislave nevyrábate, ste finančné centrum pre globálny Clarios, to je skôr sedavá kancelárska práca. Ako ju dokážete zladiť s pohybom?

DD: Z minulého roka sa nám osvedčilo, že vyhlásenie výzvy v ľuďoch podporuje prirodzenú súťaživosť. Mnohí teraz chodia do práce a z práce pešo alebo na bicykli, čím sme aj viac ohľaduplní k našej planéte. Každý náš kolega z tímu má jednu hodinu z pracovného času na šport. Ak sa do výzvy aktívne zapojí každý člen tímu, daný tím získa hodinu extra až do konca leta, čo motivuje hýbať sa ešte viac. Veď kto by nechcel mať v lete hodinu navyše na šport, však? (smiech). Myslím, že naša výzva je v tomto smere unikátna oproti výzvam, ktoré organizujú iné spoločnosti.

Pomáhajú športové aktivity Clariosu dostávať ľudí čoraz viac do kancelárií po dlhých lockdownoch?

VH: Dobre, že spomínate lockdown. Ten z roku 2021 za všetko môže. Na videohovoroch sme sa vtedy viacerí sťažovali, že sme uväznení doma medzi štyrmi stenami. Jedným z motivátorov boli extra body získané za aktivity, ktoré si zacvičíme spolu u nás na Pribinovej. Hovorím napríklad o joge, spoločných tréningoch, prechádzkach, ale napríklad aj o tom, ako sa vieme pekne „vyhecovat“ na spontánne výzvy na kancelárskom koberci. (Smiech.) Za 10 minút si tak zmerajú výdrž zamestnanci aj manažment. Výborne sa vždy pri tom zabavíme a vytvárame si aj spoločné spomienky. Po dlhom odlúčení ľuďom táto forma socializácie veľmi prospieva.

Clarios stavil na vlastné vzdelávanie

Firmy v poslednom čase bojujú s nedostatkom kvalitných kandidátov. Ako sa k tomu postavili v bratislavskom globálnom bizniscentre, opisuje finančný manažér Richard Sommer.

Richard Sommer, finančný manažér
Zdroj: Clarios
Richard Sommer, finančný manažér

Prečo Clarios vyvinul svoju vlastnú finančnú akadémiu, máte takú malú dôveru vo vzdelávací systém?

RS: Školy pripravujú študentov hlavne teoreticky a často im chýba prepojenie s reálnym pracovným prostredím. Preto sme našu finančnú akadémiu postavili na špecifických oblastiach financií, ktoré sú nadviazané na naše interné smernice a odzrkadľujú náš biznismodel. Príkladmi z praxe pomáhame našim zamestnancom lepšie pochopiť procesy, čo im uľahčuje a zefektívňuje ich prácu. Naše oddelenia podporujú diverzitu v oblasti znalostí a až 40 % celkového tímu má iné ako účtovné vzdelanie. Preto sme pri hľadaní nových talentov otvorení aj technickému, humanitárnemu či inému zameraniu uchádzačov. Nové perspektívy, ktoré títo uchádzači prinášajú, nám otvárajú ďalšie možnosti na zvýšenie kompetencií nášho centra a takisto príležitosti podieľať sa na rôznorodých globálnych aktivitách spoločnosti.

V čom sa Clarios finančná akadémia líši od štandardného vzdelávania?

RS: Pre nás je to obdoba formy duálneho vzdelávania na Slovensku, ktoré je vhodné na začleňovanie čerstvých absolventov škôl. Viac ako 70 % sylabu je postaveného na reálnych príkladoch z praxe a prezentujúci sú seniorní členovia tímu a vedenie. Celé tímy tak pripravujeme na konkrétne situácie, ktoré sme už v praxi v minulosti zažili. Dostanú aj prehľad o tom, ako fungujú iné oddelenia, a získajú základy pre agilný prístup k riešeniu globálnych projektov. Akadémia je u nás populárna, aj keď na jej konci čakajú účastníkov testy, ktoré preveria ich získané znalosti. Táto často časovo náročná investícia sa nám vracia v podobe kvalitných a kvalifikovaných členov tímu, ktorí si tým zvyšujú aj svoju individuálnu pracovnú kvalifikáciu. Mne sa to zdá ako win-win situácia, čo poviete? (Úsmev.)

 Čo všetko sa zamestnanec naučí počas akadémie?

RS: Aby som čitateľov neunudil finančnou terminológiou (Smiech.), spomeniem len v skratke, čo si účastník zo sebou z akadémie odnesie. Začíname zľahka základnými informáciami o spoločnosti a jej vývoji. Nevynechávame ani náš produkt – batérie a spôsob ich predaja. Prechádzame štruktúrou Clarios skupiny, kde sa už začína finančná terminológia s konsolidáciou, finančným reportingom a výkazmi. Učíme, ako sa identifikuje finančný a operatívny risk a poskytneme tiež prehľad o interných kontrolách a pravidlách. Ďalšou z tém sú audity a ukazovatele výkonnosti a metriky. V zásade tým zamestnanec získa celkové informácie o vzťahoch medzi oddeleniami a jednotlivými procesmi, čo mu uľahčí každodenné riešenie situácií. Každá časť finančnej akadémie má interného lektora, ktorý je odborník v danej oblasti.