Arca Investments, materská firma Arca Capital, zvolala na pondelok odložené valné zhromaždenie z minulého roka. Podľa Petra Krištofoviča, ktorý je 30-percentným akcionárom spoločnosti, nebolo zvolané v súlade so zákonom.

"Spôsob zvolania valného zhromaždenia porušuje moje práva akcionára, keďže nedošlo k včasnému a riadnemu poskytnutiu podkladov potrebných k tomu, aby som sa mohol kvalifikovane rozhodnúť," uvádza v stanovisku pre TREND.

Upozorňuje, že akcionári v takomto prípade potrebujú dostať podklady 30 dní vopred, aby si ich mohli naštudovať, no jemu boli doručené iba päť dní pred termínom zhromaždenia a neboli kompletné. "Takýto postup môže ohroziť samotnú spoločnosť aj jej veriteľov. Preto nie je dôvod, aby som ho legitimizoval svojou účasťou,“ dodáva P.Krištofovič.

Arca Capital považuje tvrdenia P. Krištofoviča za tendenčné a valné zhromaždenie označila za zákonné.

"Riadna individuálna účtovná závierka spoločne s pozvánkou boli tomuto akcionárovi odoslané už v novembri, návrh stanov ako aj návrh zoznamu osôb, ktoré boli navrhnuté za členov dozornej rady mu boli odoslané na prelome novembra a decembra 2020," informuje Terézia Barčíková, hovorkyňa Arca Capital.

Valné zhromaždenie už bolo naplánované pred Vianocami minulého roka, ale pre povinnú koronavírusovú karanténu šéfa firmy Rastislava Veliča sa napokon nekonalo.

Arca Capital žraloky
Neprehliadnite

Prečo nie je Arca Capital ako BMG Invest, ale istá podobnosť tam je

Zmena stanov, nie vedenia

Na valnom zhromaždení sa rozhodlo o zásadných veciach. Napríklad aj o tom, aby sa znížil počet členov predstavenstva, čo by dalo terajšiemu šéfovi a majoritnému akcionárovi R. Veličovi viac právomocí a voľnosti v riadení firmy.

Napokon účastníci schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 spoločne s hospodárskym výsledkom spoločnosti Arca Investments. Tiež prijali zmenu stanov, ktorou zosúladili počet členov predstavenstva s faktickým stavom a zvolili dozornú radu v mierne novom zložení.  Podľa obchodného registra doteraz bol v predstavenstve spolu s R. Veličom aj Peter Brožek.  Po novom ostal v predstavenstve len R. Velič.  V dozornej rade doteraz figurovali Henrich Kišš, minoritný akcionár, Juraj Koník a Oto Bachratý.  Toho posledného teraz nahradil Marek Babák, ktorý je predsedom dozornej rady.

Akcionári tiež neprijali návrhy P. Krištofoviča na voľbu nových členov predstavenstva. Ten tam navrhoval doplniť seba a Pavla Krúpu, bývalého spolumajiteľa Arcy.

 „Ani jeden z oboch navrhovaných sa na rozvoji spoločnosti nepodieľa a obaja majú voči spoločnosti nesplatené záväzky a dlhodobo nás mediálne poškodzujú,“ uvádza R. Velič na webe.

Arca Capital na webe píše, že fakticky nedošlo k žiadnej zmene stanov alebo k rozšíreniu právomocí R. Veliča. Ten je už od roku 2018 oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa