Po rokoch dobývania dosiahli vrchol. Vlani i predvlani strieborná Allianz – Slovenská poisťovňa tentoraz v hodnotení podnikateľskej úspešnosti poisťovní dominovala a patrí jej titul Poisťovňa roka 2009. Cena TRENDU udeľovaná na základe dosiahnutých výsledkov za uplynulé dva roky je vôbec prvýkrát v rukách najväčšieho poisťovateľa na domácom trhu. Allianzu síce stále klesá trhový podiel, no je silný v zhodnocovaní aktív a zároveň úspešný v strážení nákladov, čoho výsledkom je mimoriadne silná ziskovosť.

Dlho vedúca Kooperativa sa tentoraz ocitla v polovici hodnoteného pelotónu. Po vlaňajšom nástupe finančnej krízy bola totiž  nútená preceniť investície do dlhopisov tak výrazne, že jej to pohltilo veľkú časť minuloročného zisku. Štatistiky za prvý polrok navyše naznačujú, že návrat na popredné priečky rebríčka Poisťovňa roka jej nejaký čas potrvá. Paradoxne v čase, keď sa jej materskej skupine Vienna Insurance (VIG) konečne plní sen o pozícii jednotky na slovenskom trhu (v súčte poistného za štyri poisťovne, ktoré vlastní), nebude pri výraznom prepade ziskovosti veľmi čo oslavovať.

Úspešní v živote

Na striebornú  priečku v aktuálnom hodnotení sa vyšvihla životná Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Je už roky mimoriadne úspešná najmä na poli jednorazovo platených poistiek. Od jesene 2008 je členom skupiny VIG, ktorá má na Slovensku trhovú dvojku Kooperativu i dva menšie, momentálne stratové subjekty – poisťovňu Kontinuita a Komunálnu poisťovňu – od 1. októbra 2009 zlúčené pod „komunálnym“ brandom. Najnovšia akvizícia VIG aj po zmene vlastníka používa pôvodný názov Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, no najmä obchodnú sieť najväčšej domácej banky. Hoci je v skupine zatiaľ najmenšia podľa inkasovaného poistného, polročné údaje dávajú tušiť, že čistým profitom zrejme presiahne úhrnný zárobok zvyšnej trojice.

Po rokoch potácania sa na nižších priečkach rebríčka sa na medailovú  pozíciu prepracoval ďalší špecialista na život – ING Životná poisťovňa. I napriek tomu, že sa jej klienti v investičnom životnom poistení museli vyrovnať s masívnym poklesom hodnoty úspor po rapídnom prepade na akciových parketoch. Kto však vyčkal, a čakať nebolo treba ani dlho, časť strát už získal späť. Obchodní zástupcovia poisťovne vytrvalo vysvetľovali, že na dne sa akcie nepredávajú, ale prikupujú. Zrejme aj preto sa podarilo udržať pozitívny čistý prílev vkladov v poistení unit-linked. Spolu s jednorazovým predajom investičných poistiek tak ING zabodovala vlani najväčším prírastkom trhového podielu. Ten jej výrazne pomohol k bronzovému stupienku, z ktorého na štvrté miesto odsunula Amslico AIG Life.

Zlepšený model

Tento rok sa do hodnotenia kvalifikovalo 13 poisťovní,  ktoré v roku 2008 zaknihovali kladný hospodársky výsledok po zdanení a zároveň postúpili zaisťovateľom menej ako 60 percent biznisu, teda hrubého poistného zinkasovaného na tunajšom trhu. Zisk ako kvalifikačné kritérium TREND uplatňoval vždy, druhé kritérium uplatňuje tretí rok – v snahe oceňovať nielen obchodnú aktivitu poisťovní, ale i aktívnu prácu s poistným rizikom. Tú malí špecialisti posúvajú do zahraničia, spravidla ich matkám.

Hodnotiaci model TREND tento rok ďalej zlepšil. Stále zhruba polovičné zastúpenie v ňom majú tri ukazovatele ziskovosti – rentability kapitálu a tržieb (zaslúženého poistného) a zhodnotenie aktív. Ďalšie dva indikátory sledujú prevádzkovú a technickú nákladovosť, majú vo vzorci spolu 30 percent. S 15-percentnou váhou pribudol v modeli kapitálový koeficient, ktorý hovorí o tom, o koľko viac kapitálu poisťovňa zamestnáva v porovnaní s požadovaným minimom. Rast meraný zmenou trhového podielu na čistom zaslúženom poistnom má oproti vlaňajšku polovičnú váhu (10 %).

Všetky ukazovatele okrem zmeny trhového podielu sleduje model za uplynulé dve účtovné obdobia. Aktuálnejší rok má dvojnásobnú váhu. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa medzinárodných účtovných štandardov, ktoré poisťovne reportujú Národnej banke Slovenska a poskytli ich aj TRENDU. Ten ich porovnáva s výsledkami zverejnenými v ročných správach, ktoré overili audítori a všetky potvrdili výrokmi bez výhrad.

Aby hodnotiaci model získal ešte väčší rešpekt odbornej verejnosti, prizval TREND do diskusie o jednotlivých ukazovateľoch Slovenskú spoločnosť aktuárov. Aj na základe jej odporúčaní zjednodušil výpočet rentability kapitálu, ktorú už ráta ako pomer čistého zisku k priemernej hodnote vlastného imania. Zároveň do modelu vložil ukazovateľ, ktorý kompenzuje znevýhodnenie tých poisťovateľov, ktorí držia viac kapitálu, ako je regulátorom požadované minimum. Dobrú kapitálovú výbavu nový model odmeňuje aj preto, že hovorí o lepšej stabilite poisťovne, čo je obzvlášť dôležité najmä v pohnutých časoch, aké zažíva finančný svet po páde Lehman Brothers a vážnych problémoch poisťovacej ikony AIG.

Ukazovateľ, ktorý  hovoril v minulých rokoch o zhodnocovaní  rezerv, TREND rozšíril, aby obsahoval všetky možné  výnosy i straty z investovania a všetky kľúčové zdroje investícií. Výsledkom je obsažnejší pomer finančného výsledku očisteného o zmenu tzv. oceňovacích rozdielov k priemeru celkových aktív. Najväčšiu zmenu však na podnet aktuárov podstúpila tzv. technická nákladovosť. Už to nie je jednoduchý pomer plnení (vrátane tvorby príslušných rezerv) k poistnému. Po novom ide o súčet dvoch vážených koeficientov, ktoré vyjadrujú pomer škodovosti v konkrétnej poisťovni k priemernej škodovosti celého trhu, osobitne v rámci životného i neživotného poistenia.

Jednorazovky zabodovali

Poisťovni roka 2009 a stále najväčšiemu poisťovateľovi na Slovensku sa naďalej nedarí  zvrátiť pokles trhového podielu meraného predpísaným  či zaslúženým poistným. Hoci vlani Allianz – SP rástla v neživote a vďaka investičným kontraktom aj v životnom poistení, trh bežal oveľa rýchlejšie. V čiastkovom rebríčku porovnávajúcom zmeny trhových podielov tak bola aj tentoraz na dne.

Trhový  líder zaznamenal aj pokles zisku oproti predvlaňajšiemu rekordu dosiahnutému rozpúšťaním nadbytočných rezerv. V roku 2008 si už A-SP pomohla rozpúšťaním rezerv v neživote podstatne menej a v živote rezervy dokonca dopĺňala. Napriek tomu je výsledkom bezkonkurenčne najvyšší čistý profit na trhu, vďaka čomu najväčšia poisťovňa v SR patrí k najlepším v zhodnocovaní peňazí akcionárov i rentabilite poistného. S Amslicom a Cardifom vedie pelotón aj v zhodnocovaní aktív. Zároveň má k dispozícii päťkrát viac kapitálu, ako je požadované minimum. V prevádzkovej i technickej nákladovosti síce A-SP nevyniká, ale ani nezaostáva, so solídnymi hodnotami sa umiestnila uprostred hodnotenej skupiny.

Ďalší dvaja medailisti jednoznačne zažiarili rastom trhového podielu. ING si prvýkrát výrazne pomohla predajom jednorazoviek, keď s úspechom predávala investičné poistenie GarantING – de facto päťročnú investíciu so skôr symbolickým poistením. Poisťovňa SLSP, ktorá sa na jednorazovo platené poistky – investície zameriava od jej vzniku, vlani vyrukovala s produktom Index Fix 150, ktoré jej zabezpečilo najviac novej produkcie. Podľa poisťovne bolo zamerané aj na uloženie voľných finančných prostriedkov klientov pred konverziou slovenskej koruny na euro. V závere vlaňajška predávala poisťovňa tak hekticky, že jej obrat za štvrtý kvartál bezmála štvornásobne prevýšil priemer poistného v prvých troch kvartáloch. Obe životné poisťovne si teda prilepšili časovo limitovanými hitmi, ktoré im v produkcii tento rok chýbajú. V nasledujúcom hodnotení ich tak z medailových priečok môžu zosadiť ďalší konkurenti.

Poisťovňa SLSP vlani zaknihovala najvyšší čistý profit vo svojej histórii. Akcionárom tak príkladne zhodnocuje ich investície. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek Slovenskej sporiteľne, ktorá zostáva aj po predaji 95-percentnej majority skupine Vienna Insurance jediným distribučným kanálom, je poisťovňa prakticky neprekonateľná v tom, ako málo centov jej z každého eura poistného zhltnú prevádzkové náklady.

Podobne silná  v prevádzkovej nákladovosti je i ING Životná poisťovňa. Tá  si na Slovensku poctivo buduje vlastnú  profesionálnu obchodnú službu, ktorá slúži nielen jej, ale celej skupine, v ktorej je aj banka, správcovia dôchodkových a podielových fondov. V ostatných hodnotených parametroch patrí ING skôr k priemeru, no spolu s A-SP a pobočkou životnej poisťovne Axa vystupujú z davu vďaka enormnej kapitálovej výbave.

Autor je riaditeľ TREND Analyses.

Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky

TREND’s Annual Award for Outstanding Business Results 

Poisťovňa roka 2009 – Insurance Company of the Year 2009
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
2. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Vienna Insurance Group
3. ING Životná poisťovňa, a.s., Bratislava 

Poisťovňa roka 2008 – Insurance Company of the Year 2008
1. Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava, Vienna Insurance Group
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
3. Amslico AIG Life poisťovňa, a.s., Bratislava 

Poisťovňa roka 2007 – Insurance Company of the Year 2007
1. Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava, Vienna Insurance Group
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
3. ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava