Viaceré firmy najmä so zahraničným kapitálom napĺňajú strategické programy svojich materských spoločností. Niektoré z nich dokonca určujú trendy pre celý koncern. Stále však existuje veľké množstvo malých a stredných firiem, primárne so slovenským kapitálom, ktoré sa s digitalizáciou ešte ani nezačali zaoberať. Súčasná ekonomická nestabilita spustená koronakrízou a pokračujúca vplyvom vojny na Ukrajine negatívne ovplyvnila ich schopnosť investovať do vlastného rozvoja. Zastavenie však môže vážne ohroziť ich budúcnosť.

Naklonení technológiám

Inovácie sú nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej firmy a tento fakt si uvedomuje aj Matador group. Skupina už dlhodobo inklinuje k inováciám. Po dlhoročnom hľadaní optimálneho pomeru medzi prvkami technologickej firmy a výroby urobili zásadný krok pri predaji majority vo výrobných závodoch v roku 2017. Tým sa radikálne posunuli bližšie k technologickej firme, pričom  zmenili aj svoju víziu na „inovation to win“, čim je všetko definované.

„Vo firme vznikla nová pozícia Chief Innovation Officer (CIO). Mojou úlohou je systémovo riadiť proces rozvoja a ukotvovania inovácií v skupine. Jedným z hlavných cieľov je aj hľadanie nových potenciálnych príležitostí v biznise. V rámci skupiny sa neorientujeme výlučne na automobilový priemysel, ale ponúkame riešenia v rámci celého dopravného priemyslu. Naším klientom zabezpečujeme riešenia už od fázy vývoja až po realizáciu samotného produktu, či výrobného procesu,“ hovorí Tomáš Gugh, CIO spoločnosti Matador Holding. 

Tomáš Gugh, CIO spoločnosti Matador Holding
Zdroj: Matador Holding
Tomáš Gugh, CIO spoločnosti Matador Holding

Matador vidí najväčšie možnosti hlavne v smart technológiách, automatizácii, rozšírenej realite, alternatívnych pohonoch, umelej inteligencii a konektivite. Dokonca v skupine začali tvoriť novú entitu na digitálne technológie a herný priemysel.

Ilustračné foto
Zdroj: Matador Holding
Ilustračné foto

Zaužívaný spôsob fungovania výrobných firiem tkvie v tom, že know-how stojí na ľuďoch. Napriek tomu, že existuje celý rad drahých a robustných nástrojov, ktoré pomáhajú riadiť procesy, často nenahradia skúsenosti, ktoré za dlhé roky nazbierali pracovníci v manažmente, obchodnom oddelení či priamo vo výrobe.

„Skúsenosti sú skvelé, ale riadenia závislé od ľudí so sebou nesie aj negatíva. V prvom rade je to malá zastupiteľnosť či samotný prístup k riadeniu spoločnosti. Skúsení manažéri totiž často zakladajú svoje rozhodnutia na pocitoch. Tie nemusia byť úplne zlé, ale chýbajú informácie o tom, prečo sa k akému rozhodnutiu dospelo a či prinieslo požadované výsledky,“ tvrdí Michal Horáček, customer program manager spoločnosti Microsoft.

Prepojenie dvoch svetov

Prechodom na nové informačné systémy sa v spoločnosti stala digitalizácia jednou z hlavných tém, ktoré riešili v súlade s požiadavkami zamestnancov, zákazníkov a dokonca aj dodávateľov. Práve vďaka integrácii PDM (Product Datat Management) a ERP (Eneterprise Resource Planning) systémov do jedného celku, vytvorili inovatívne prepojenie virtuálneho a reálneho sveta. Spojením systémov vytvorili kompletné Product Lifecycle Management (PLM) riešenie pre realizáciu vlastných projektov.

Ilustračné foto
Zdroj: Matador Holding
Ilustračné foto

K digitálnej transformácii firme pomáhajú aj riešenia od spoločnosti Microsoft. Už viac rokov má Matador v plnom rozsahu nasadené služby Office 365, Sharepoint či časť služieb MS Azure, ktoré výrazne posunuli digitalizáciu všetkých procesov. Zároveň pri rýchlej zmene prístupu k výkonu práce vyvolanou koronakrízou zásadným spôsobom prispeli k eliminácii nepriaznivých následkov na výkonnosť firmy. 

„Tieto riešenia nám priniesli aj operatívnosť, komplexnosť riešenia našich biznisových požiadaviek, reálny čas spracovávania potrieb, mobilitu zamestnancov a digitalizáciu procesov,“ hovorí Igor Šuba, IT services director spoločnosti Matador Holding. 

Igor Šuba, IT services director spoločnosti Matador Holding
Zdroj: Matador Holding
Igor Šuba, IT services director spoločnosti Matador Holding

V hlavnej úlohe dáta

Vďaka jasnej biznisovej architektúre a digitálnej transformácii firma dosiahla vysokú dohľadateľnosť všetkých objektov vstupujúcich do hlavného procesu, ale aj podporných procesov. Zvýšili tiež efektivitu materiálového plánovania vďaka pokročilým metódam, ktoré ERP systém ponúka. Vďaka systematickému ukladaniu dát v PDM systéme eliminovali vznik duplicitných dát, ktoré sa stávajú čoraz väčším problémom spoločnosti.

„V neposlednom rade sme eliminovali tlač výkresov veľkých zostáv, keďže každý zamestnanec má prístup do systémov s prísne nastavenou prístupovou politikou. Vytvorili sme pracoviská montáže, kde má každý montážny pracovník k dispozícii veľký monitor s počítačom, ktorý plní funkciu klienta na server PDM systému. Touto technológiou zabezpečujeme, že z akéhokoľvek miesta máme prístup k aktuálnym projektovým dátam,“ vysvetľuje Marek Buday, head of software development department spoločnosti Matador Holding.

Marek Buday, head of software development department spoločnosti Matador Holding
Zdroj: Matador Holding
Marek Buday, head of software development department spoločnosti Matador Holding

Výhody aj počas krízy

Zmyslom prepojenia PDM a ERP bola najmä dostupnosť aktuálnych dát na jednom mieste a v aktuálne platnej verzii. Počas prvej, druhej a tretej vlny koronavírusu sa totiž výroba a montáž nezastavila. Za dodržania prísnych hygienických opatrení bolo možné postupovať v projektoch aj bez prítomnosti technických útvarov, ktoré v prípade vzniku problému boli dostupné online a pracovali s rovnakými dátami ako výroba.

„Pandémia nás naučila pracovať online a podávať správne informácie tým najefektívnejším spôsobom, čo v niektorých prípadoch dokonca zvýšilo efektivitu práce. To malo za následok lepší postoj k home officeu a hybridnej práci,“ dodáva T. Gugh.

Matador je však heterogénna skupina, čo znamená, že využívanie home officu alebo hybridnej práce nie je vždy výhodné či aplikovateľné. Stále preto preferujú osobný kontakt, ak im to okolnosti povoľujú. Ten si po všetkých lockdownoch začali dokonca viac vážiť.

Ilustračné foto
Zdroj: Matador Holding
Ilustračné foto

Spoločnosť sa na vlastnej koži presvedčila, že ak využíva najmodernejšie technológie a všetky procesy sú nastavené správne, nedokáže ju výrazným spôsobom obmedziť ani kríza, akou bola pandémia nového koronavírusu. Prekonanie tejto krízy dokonca firmu ešte vo viacerých ohľadoch zocelí.

„Riadenie založené na dátach umožňuje poznať príčiny, pochopiť, aké kroky k čomu vedú a aké sú následky na chod podniku. Dobré využitie dát navyše umožňuje vyvodzovať trendy a identifikovať problémy ešte pred ich vznikom. Najlepšie výsledky dosahuje ten, kto má otvorenú myseľ a nebojí sa nového prístupu. Častou chybou je vnímanie digitalizácie obmedzené ako prechod na dátovú komunikáciu,“ hovorí M. Horáček. 

Digitálne oddelenie
Zdroj: Matador Holding
Digitálne oddelenie

Bez ohľadu na sektor je nevyhnutné zbierať informácie o svojom biznise, analyzovať ich a výsledky používať čo najviac vo svoj prospech. Vyhýbať sa dátovej analytike by bolo krátkozraké. Zmeny naprieč odvetviami majú totiž ohromný dosah. Všetko sa mení tak dramaticky, že kto dáta nebude využívať, skôr či neskôr to negatívne pocíti.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Ako (ne)zvládnuť digitálnu transformáciu? Firmy sa musia vyvarovať chýb, problémom aj ľudia

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.