TREND We Know How
TREND We Know How

Vo Philip Morris si dali udržateľnosť do cieľov spoločnosti, pričom v oblasti rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami dosiahli medzinárodné úspechy. Minulý rok v októbri získali certifikát Equal Salary – zrovnoprávnenia platov mužov aj žien. Je to ocenenie spoločnosti nielen na globálnej úrovni, ale ide vôbec o prvú spoločnosť na Slovensku, ktorej sa takýto certifikát podarilo získať.

Je udeľovaný vo Švajčiarsku nezávislou neziskovou organizáciou Equal Salary Foundation, ktorá hodnotí firmy podľa ich prístupu k mužským a ženským zamestnancom. Zahŕňa to nielen zhodné platové podmienky na rovnakej pracovnej pozícii, ale aj to, či firmy ponúkajú rovnaké príležitosti v oblasti kariérneho postupu, alebo zvyšovania si vzdelania v práci. Toto všetko sa overuje dôkladným auditom, ktorý vykonáva PwC.

Poďme sa ale pozrieť, ako je to v slovenskej pobočke. Podľa slov zástupcu spoločnosti Juraja Králika, „v bratislavskej kancelárii je momentálne viac žien ako mužov. Je to však paradox lebo v celej firme je to stále 40 na 60 v prospech mužov,” vysvetľuje.

Ako rovnoprávnosť previesť do firemnej praxe

Zdroj: Philip Morris

“Certifikát je však ohodnotením toho, ako firma pristupuje k jednotlivým pohlaviam, aký plat dáva mužom a ženám na rovnakých pozíciách a je to aj o tom, že poskytuje rovnaké príležitosti v oblasti kariéry a kariérneho rastu, vzdelávania v rámci firmy a má to dopad aj na benefitovú štruktúru - je tam rovnováha v poskytovaní benefitov. Zamestnanci dostávajú informácie, že prístup k nim je rovnaký a potom aj ich motivácia je oveľa vyššia,” vysvetľuje vplyv certifikátu Juraj Králik.

Philip Morris sa k téme zodpovedného podnikania otvára aj v oblasti podpory komunitných projektov. Spoločnosť aktívne spolupracuje s Nadáciou Pontis. Začali tým, že podporovali mnohé ich projekty zodpovedného podnikania, no postupom času sa ich spolupráca rozvinula do novej roviny. PMI sa stal signatárom Charty Diverzity, ako aj členom Business Leaders Fóra a neustále podporuje charitatívne projekty súvisiace najmä s rovnocenným prístupom k vzdelávaniu a posilňovaniu žien vo vedúcich pozíciách firiem.

Ako rovnoprávnosť previesť do firemnej praxe

Zdroj: Philip Morris

Pomoc nie je len finančná. Philip Morris sa napríklad aktívne zúčastňuje na projekte Naše mesto, kde poskytuje dobrovoľníkov (zamestnancov firmy) a je tiež súčasťou komisie Via Bona.

Zodpovedné podnikanie sa však nedá dosiahnuť bez trvalej udržateľnosti: „Je to o tom, ako pristupujeme k farmárom, ktorí pestujú tabak a následne k výkupu, logistike, výrobe, je to aj o vede a výskume, ktorý prebieha transparentne na základe všeobecných svetových štandardov. Udržateľnosť sa prejavuje aj v prístupe k zamestnancom a k zákazníkom, ktorým vieme potom poskytnúť kvalitný a overený produkt,” vymenúva Juraj Králik.

Ako rovnoprávnosť previesť do firemnej praxe

Zdroj: Philip Morris

Okrem toho sa snažia o transparentnú, férovú a zodpovednú komunikáciou voči zákazníkom o samotných produktoch spoločnosti. Aj preto v ostatnom čase priniesli na trh elektronické zariadenia, ktorými sa dajú nahradiť cigarety. Medzi nimi je aj populárny IQOS, elektronické zariadenie bez dymu, čo je menej škodlivá alternatíva k cigaretám.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné