Vaša rodinná firma predsa v tomto období nemôže fungovať bez jedného z riaditeľov (keď sa nad tým zamyslíte, existuje vôbec obdobie, kedy by vaša spoločnosť dokázala plnohodnotne fungovať bez kľúčových manažérov?), a preto je na vás vyvinutý tlak, aby ste čím skôr našli náhradu – najlepšieho a najvhodnejšieho kandidáta, ktorý by zodpovedal všetkým parametrom takejto pozície.

Čo robiť v takejto situácii? Toto sú najbežnejšie alternatívy:

  1. Povýšiť interného nástupcu, ktorý je na to okamžite pripravený (zriedkakedy uskutočniteľné)
  2. Zobrať do úvahy niekoľko interných kandidátov
  3. Hľadať vhodného kandidáta z externého prostredia

Rozhodnutie zvážiť externých kandidátov – či z nevyhnutnosti alebo zo zvedavosti – často vedie ku kontaktovaniu executive search poradenských spoločností, ktoré vám pomôžu nájsť najviac talentovaných kandidátov. Mnoho spoločností však premýšľa a zvažuje, či sa služba executive headhuntera cenovo oplatí. K pochybnostiam určite prispievajú výsledky jednej štúdie, podľa ktorej 50 až 70 % vedúcich pracovníkov zlyhá počas prvých 18 mesiacov od ich výberu, obsadenia pozície a nástupu. Iné výskumy zasa ukazujú, že 40 % vyhľadávaní vedúcich pracovníkov zlyhá z rôznych iných dôvodov, z čoho potom vzniká napätá situácia medzi poskytovateľmi a objednávateľmi poradenských služieb.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

V rámci poradenskej skupiny Jenewein Group a jej česko-slovenskej platformy Jenewein.private spolupracujeme s mnohými rodinnými firmami už takmer 30 rokov. Pomáhame im vyhodnotiť a vybrať správnych ľudí vhodných na výkonné pozície podľa konkrétneho kontextu rodinnej firmy. Podľa našich skúseností úspech pri využívaní executive search služby do značnej miery závisí aj od procesu, ktorý rodinná firma použije na preverenie kandidátov odporúčaných executive headhunterom.

Vráťme sa teda späť k vášmu problému – obsadeniu riaditeľskej pozície pre vašu rodinnú firmu. Toto sú tri najbežnejšie spôsoby, ako môžu rodinné firmy s podporou executive search poradcov zvládnuť vyhodnotenie kandidátov na kľúčovú manažérsku pozíciu a zhrnúť ich plusy a mínusy.

1. Pohovory s tromi najlepšími kandidátmi

Executive search spoločnosť vyhľadala a odporučila troch talentovaných manažérov a majiteľ/CEO alebo seniorný tím s nimi viedol interview s jemne neformálnym a konverzačným prístupom a takto to dopadlo:

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Kandidát A mal bohaté skúsenosti, šarmantný a energický prejav a dokázal sa presne a jasne vyjadriť ku každej otázke.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Pri kandidátke B sa javilo, že sa s ňou dá ľahko pracovať a mala pozoruhodné znalosti a skúsenosti, avšak počas pohovoru neurobila až taký veľký dojem.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Kandidát C už mal skúsenosť s pôsobením na obdobnej pozícii, avšak ešte nikdy nepracoval na pozícii takého rozsahu pre rodinnú firmu. Bol tiež viac rezervovaný ako predošlí dvaja kandidáti a pohovor s nim bol solídny, avšak menej presvedčivý.

Na základe rozhovorov sa kandidát A javil ako jasná voľba. Posuňme sa však o štyri až šesť mesiacov ďalej. Začína sa ukazovať, že kandidát A zvykne riskovať viac, ako by ste očakávali. Urobil rozhodnutia, ktoré ohrozili budúcnosť vašej firmy a spôsobil v nej chaos. Vás však uisťuje, že tento prístup v minulosti fungoval v iných spoločnostiach a obviňuje práve vašu spoločnosť z prílišnej averzie voči riziku.

Teraz si možno vravíte, že ste mali včas lepšie spoznať osobnosť a venovať sa rozhodovaciemu procesu s kandidátom. Možno to bol skvelý riaditeľ pre iné organizácie, ale jeho riskujúca osobnosť ho stavia do rozporu s vašou konzervatívnejšou firemnou kultúrou. Čo robiť teraz? Budete sa pokúšať ho koučovať, aby sa zmenil, dúfajúc, že to ešte viac neohrozí vašu firmu? Alebo znížite vaše straty tým, že ho prepustíte a začnete celý proces odznova?

Executive search poradcovia sú zvyčajne dobrí v hľadaní kandidátov s ideálnymi profilmi ich doterajších skúseností, ktoré mnohé rodinné rady alebo výkonné manažérske tímy považujú za najdôležitejší faktor pri výbere vhodného kandidáta. Z jednotlivých profilov si vyberú kandidáta, ktorý urobí najlepší dojem na osobnom stretnutí. Výhodou tohto prístupu je, že je to zvyčajne najrýchlejší spôsob, ako kandidátom obsadiť potrebnú pozíciu a väčšinou to naozaj aj sadne.

Riziko však spočíva v tom, že osobný pohovor poskytuje iba zúžený pohľad na reálnu osobnosť a skutočné schopnosti vami hľadanej osoby. Skúsení manažéri sa dnes na pohovoroch dokážu výborne prezentovať, čím dokážu veľmi profesionálne maskovať potenciálne medzery alebo osobnostné nevýhody.

Keďže kľúčoví manažéri majú veľkú sféru vplyvu, tieto nedostatky môžu spôsobiť vážne problémy, ako sa to stalo v tomto scenári s kandidátom A. Vo väčšine prípadov výskyt určitých osobnostných medzier hneď neznamená, že kandidát zaručene nie je vhodný na obsadzovanú pozíciu, avšak znalosť týchto medzier môže vedeniu rodinnej firmy pomôcť „mať oči otvorené“ pre potenciálne riziká. V prípade kandidáta A určite skúsený leadership konzultant dokáže poskytnúť usmernenie na zmiernenie takého rizika.

2. Hodnotenie osobnosti a rozvinutosti kľúčových kompetencií

Medzi hodnotiace nástroje určite patrí štruktúrovaný pohovor, ako aj napríklad testovanie osobnosti. Profesionálna executive search spoločnosť dokáže hodnotiť osobnosť kandidátov už v procese hodnotenia prostredníctvom leadership konzultanta, ktorý sa špecializuje na hodnotenie osobnosti a analýzu rozvinutosti kľúčových kompetencií.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Vráťme sa k našim kandidátom A, B a C. Po zhodnotení osobnosti ste mali možnosť zistiť, že kandidátka B má na túto pozíciu ideálny profil, vďaka čomu sa stala atraktívnejšou kandidátkou. Preto ju zamestnáte a o rok neskôr už bude dôveryhodnou a hodnotnou osobou pre stratégiu. Po roku sa bude snažiť zapojiť do zásadných zmien aj svoj tím a byť osobou, ktorá tieto zmeny presadí. V dôsledku toho jej tím začne nedodržiavať hlavné termíny a zaostávať pri aktívnych riešeniach príležitostí, ktoré súvisia so strategickými cieľmi spoločnosti.

Budete čakať a dúfať, že sa situácia zlepší? Najmete si ďalšieho externého konzultanta, aby jej pomohol vybudovať si zručnosti tak, aby svoj tím priviedla k úspechu? Alebo ju necháte odísť a pokúsite sa nájsť lepšieho kandidáta?

Priemerný výkon vybratého kandidáta je častou dilemou, keď nie sú jeho schopnosti diagnostikované včas a na dostatočnej úrovni. Výkonné funkcie sú kľúčové a zložité pre každú rodinnú firmu, preto si náklady vyplývajúce z ich zlyhania vyžadujú náležitú starostlivosť, rovnako ako akékoľvek iné ďalšie investície. Okrem štruktúrovaných rozhovorov, kompetenčných profilov a psychologických testov poznáme aj dôkladnejšie hodnotenie, ktoré dokáže priniesť realistické posúdenie toho, ako bude kandidát reagovať na budúce výzvy v skutočnom živote.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

3. Posudzovanie talentu a predpokladov

Štruktúrované pohovory, hodnotenie osobnosti a vypracované kompetenčné profily opisujú kandidátov s ohľadom na ich doteraz nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a schopnosti. Majú veľmi dobrú výpovednú hodnotu a dávajú predpoklad, aby človek uspel v obdobnej role na inom pôsobisku.

Zložitejšie to však je v prípade, keď sa ocitne v prostredí, ktoré funguje na iných základoch, keď čelí výzvam, s ktorými sa dosiaľ nestretol, alebo keď musí vedieť fungovať v odlišnom ekosystéme, ktorý funguje na iných princípoch a praktikách. Ekosystém každej rodinnej firmy je jedinečný a úspešný kandidát musí disponovať unikátnymi predpokladmi, ktoré budú vhodné a kompatibilné s daným ekosystémom rodiny a jej rodinnej firmy.

Pridanie nástrojov na hodnotenie schopnosti pracovať s vlastnou mysľou a mozgom či pracovať s emóciami a rozvíjať EQ výrazne obohacujú pohľad na kandidáta. V kombinácii so simuláciami, v ktorých rámci seniorní konzultanti s vlastnou podnikateľskou alebo manažérskou skúsenosťou dokážu vytvoriť realite sa blížiace prostredie a situácie, patria medzi najúčinnejšie hodnotenia. Dôležité je odhaliť a posúdiť kompatibilitu kandidáta s jednotlivými členmi rodiny a rodinnou firmou, aby vhodne zapadol do ich jedinečného ekosystému.

Pri využití nástroja simulácií namiesto toho, aby si kandidátka B vypočula iba rady o tom, ako by mala riešiť problém, dokáže ukázať, ako by skutočne konala pri riešení kľúčových strategických otázok a líderských a medziľudských výziev. V ideálnom prípade by sa hodnotenia založené na simulácii mali zakladať na troch zásadných potrebách: podnikateľské myslenie, kľúčové schopnosti potrebné na konkrétnu pozíciu v manažérskom tíme a kompatibilita s rodinnými hodnotami a kultúrou rodinnej firmy.

Keď sa opäť vrátime ku všetkým trom kandidátom, ktorý z nich podľa vás v rámci takéhoto hodnotenia dosiahol najlepšie výsledky? Kým kandidát A s kandidátkou B mali veľké skúsenosti a poskytli inšpiratívne rozhovory, práve kandidát C bol ten, ktorý vynikal v simulácii, pokojne a s istotou predviedol svoje rozhodovacie a strategické vedenie a medziľudské zručnosti v každom predloženom náročnom scenári. Aj keď tento kandidát možno pri pohovore neoslnil a neposkytol viac relevantných príkladov, ukázalo sa, že v praktickej situácii bol najlepší a do ekosystému danej rodinnej firmy najvhodnejší.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Všetko je to aj o riskovaní

Samozrejme, nie vždy sa musí vyhľadávanie vhodného riaditeľa (alebo vyhľadávanie kandidáta na ktorúkoľvek výkonnú manažérsku pozíciu) uskutočniť podľa vyššie opísaného scenára. Z prvého kandidáta, ktorého nájde executive headhunter, sa môže pokojne vyprofilovať najvhodnejší adept na danú pozíciu. Taktiež sa môže stať, že práve interný kandidát, ktorého povýšite, bude ten pravý. Všetko je to len o tom, či je vaša rodinná firma ochotná aj zariskovať a či máte jasno pri zhodnocovaní vašich rozhodnutí.

Executive headhunter sa vždy bude snažiť znížiť riziko zlyhania pri jeho úlohe – nájsť takých ľudí, ktorých skúsenosti zodpovedajú vašim kritériám. To, ako dobre zvládnete spoznať a posúdiť vašich kandidátov, závisí aj od toho, ako zvážite tieto faktory:

Presnosť: Realita je taká, že ktorákoľvek z týchto metód môže viesť k nájdeniu veľmi úspešného kandidáta, avšak aj k zlyhaniu. Avšak ak máte najobjektívnejšie vedomosti o schopnostiach a spôsobilosti kandidáta na akúkoľvek manažérsku pozíciu, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si vyberiete osobu, ktorá v nej vynikne.

Čas: Výkonní manažéri sú zaneprázdnení a spoločnosti (a niekedy aj poradcovia) často odmietajú požiadať kandidátov, aby prešli intenzívnym skríningovým procesom. Je však potrebné a dôležité brať do úvahy obrovskú stratu času, peňazí a povesti, ktorá môže byť pokrivená, ako pre spoločnosť, tak aj pre jednotlivca, ak je daná osoba na danú pozíciu nevhodná.

Náklady: Ako prvé je dôležité zvážiť náklady za executive search službu, headhuntera a/alebo za leadership poradenstvo v tejto oblasti. Dôležitejšie však je odhadnúť aj náklady za nedostatočné výkony na pozícii a stratu na obrate firmy vrátane nákladov za nevyužité príležitosti. Preto zrátanie nákladov za obsadzovanie každej riaditeľskej pozície treba vnímať z viacerých uhlov pohľadu.

Riziko: Okrem rizika času a nákladov za nesprávneho kandidáta na pozíciu môže byť potrebné zvážiť aj právne riziká. Keďže spory sú čoraz bežnejšie, pre spoločnosti je čoraz dôležitejšie dokázať, že pri výbere svojich vedúcich pracovníkov používali objektívne kritériá.

Interná konkurencia: Renomované executive search spoločnosti dokážu externé vyhľadávanie kandidátov kombinovať s objektívnymi kritériami a prístupmi aj na zhodnotenie interných kandidátov a ich kvalít oproti talentom z externého prostredia. Ako inak by ste sa vedeli uistiť, že správny kandidát je v skutočnosti už zamestnaný vo vašej rodinnej firme?

Stručne povedané, executive headhunter môže byť užitočný pri získavaní kvalifikovaných kandidátov na manažérske úrovne, záleží však aj na tom, ako aj vy týchto kandidátov dokážete zhodnotiť a odhadnúť. Aj keď štandardné rozhovory a ďalšie hodnotenie osobnosti môže poskytnúť informácie, ktoré vám pomôžu pri prijímaní účinných rozhodnutí o výbere, tieto metódy nepreukazujú, ako bude kandidát reálne vykonávať prácu.

Využívanie hodnotenia založeného na skúmaní talentu a predpokladov podporených simuláciami ako súčasti procesu preskúmania vášho kandidáta poskytuje mnoho kvalitných údajov, na ktorých základe sa môžete spoľahlivo rozhodnúť, či kandidáta prijmete. Takýto prístup dokáže zabezpečiť, že si budete vedieť vybrať naozaj schopného kandidáta pripraveného zvládnuť vaše najdôležitejšie priority.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Martin Krekáč

Chairman & Founding Partner Jenewein Group

V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting a Executive Search. Už v tom čase položil základy česko-slovenskej poradenskej skupiny Jenewein Group. Vďaka jeho osobnému nasadeniu sa slovenská spoločnosť Jenewein & Partners v roku 1999 stala plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What's Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, prémiovej poradenskej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie. V Slovenskej republike je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je zakladajúcim senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným medzinárodným headhunterom, gestorom a propagátorom poradenstva pre rodinné podnikanie a osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu

Zdroj: Jenewein Group

Jenewein Group

je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval jej zakladateľ Dr. Jean-Francois Jenewein. Od roku 1990 postupne získala povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach. V období neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia poskytuje v rámci oblasti Strategic Management Consulting partnerom a klientom v súkromnom i vo verejnom sektore inovatívne a na mieru šité riešenia, ktoré prekonávajú ich očakávania. V rámci dlhoročnej skúsenosti v executive search & Leadership Consulting sa špecializuje na identifikáciu, prilákanie a rozvoj lídrov, ktorých ich zručnosti a skúsenosti predurčujú na úspech, ktorí sú schopní definovať a rozvíjať firemnú stratégiu a ktorí sa ľahko dokážu prispôsobiť organizačnej štruktúre a firemnej kultúre. Jedinečná oblasť Public Affairs & Government Relations je zameraná na pomoc klientom pri presadzovaní a ochrane ich vlastných záujmov v čase politických výziev a legislatívnych príležitostí bez ohľadu na legislatívne obdobie.

Prostredníctvom vlastných kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne držíme prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúkame osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho. Pražská kancelária Jenewein Group je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov na realizáciu česko-slovenských a medzinárodných projektov. V Slovenskej republike sú súčasťou skupiny Jenewein Group silné a overené medzinárodné značky Amrop Jenewein a Fipra pôsobiace vo viac ako 50 krajinách.

www.jeneweingroup.com