Jediný fixno-mobilný telekomunikačný operátor so slovenským kapitálom SWAN sa začiatkom tohto roka zlúčil so svojou sestrou SWAN Mobile. Aj napriek tomu, že stále ide o najmenšieho hráča na trhu, svojim nadnárodným konkurentom sa v mnohých aspektoch dokáže vyrovnať. Na otázky odpovedá generálny riaditeľ SWANu Roman Vavrík.  

Kam sa spoločnosť dostala za 20 rokov? 

SWAN vyrástol ako jeden z alternatívnych operátorov na trhu prirodzeným organickým rastom a postupnou konsolidáciou svojich konkurentov. Spúšťal nové produkty, budoval vlastnú sieť a postupne získaval nových zákazníkov. Menší operátori sa spájajú s rovnako veľkými alebo väčší si kúpia menších, získajú ich zákaznícku bázu, technológie, siete a takto poskytujú služby na väčšom území. Za vyše 20 rokov firma rozširovala svoju sieť či pôsobnosť v rezidenčnej oblasti, korporátnej oblasti aj vo verejnej správe, až vyrástol súčasný SWAN ako štvrtý najväčší telekomunikačný operátor na slovenskom trhu. 

Čo so sebou priniesla fúzia fixného SWANu a mobilného operátora SWAN Mobile? 

Išlo o jeden z historických míľnikov nielen pre našu firmu, ale aj pre telekomunikačný trh. Fixný a mobilný operátor sa nespája každý rok. Zlúčenie takýchto entít si vyžaduje obrovské úsilie všetkých ľudí vo firme. Bez toho to nie je možné dosiahnuť. Keď takéto dve firmy spojíte dokopy, musíte nastaviť všetky procesy nanovo, inak nestaviate na solídnych základoch. Tomuto sa primárne venujeme celý tento rok. Ladíme procesy, vyberáme najlepšie veci z oboch firiem, spájame kultúry a potrebujeme mať motivovaný tím manažérov a ľudí, ktorí sledujú rovnaký cieľ. Je to veľa mravenčej práce a veľa ladenia a nastavovania tak, aby tá naša „továreň“ fungovala čo najefektívnejšie. 

Ako možno charakterizovať značky 4ka a SWAN?  

Služby pre jednotlivé segmenty poskytujeme pod dvomi značkami. Fixné a mobilné služby pre rezidenčných zákazníkov poskytujeme naďalej pod značkou 4ka. Urobili sme tak preto, lebo spontánna znalosť značky 4ka bola podstatne vyššia oproti značke SWAN. Na druhej strane máme stále korporátnu značku SWAN, na ktorú boli historicky zvyknuté väčšie i menšie firmy. V tomto segmente ide hlavne o poskytovanie vysokokvalitných a stabilných služieb s prémiovým servisom. Máme teda dve značky, nakoľko v oblasti B2B má SWAN viac ako 20-ročnú históriu a aktuálne je dvojkou na trhu v tomto segmente.  

Spájanie bolo asi dôležité aj z hľadiska konvergentných služieb, ktoré sú dnes trendom.  

Absolútne. Toto bolo jedno zo strategických smerovaní, ktoré aj dnes vo firme podporujeme. Sme presvedčení o tom, že toto je jediná cesta zo strednodobého hľadiska, ktorá má šancu byť úspešná. Z tohto dôvodu sa aj historicky vytvorili dve firmy, ale keďže mali rozdielne akcionárske štruktúry, k ich zlúčeniu nemohlo prísť. Akcionárske štruktúry sa však zjednotili na jeseň 2021, a to už vydláždilo cestu k tomu, aby k spojeniu firiem mohlo dôjsť. Toto nám dnes umožňuje poskytovať fixné mobilné konvergentné služby pre rezidentov a verím, že v budúcnosti ich budeme vedieť poskytovať aj pre firmy. Výhoda je v tom, že na jednej faktúre má zákazník od jedného dodávateľa všetky služby, no benefitov je, samozrejme, viac.  

Ako veľmi je B2B segment pre vás dôležitý? 

B2B segment je pre nás veľmi dôležitý už len z titulu, že sme dvojka na trhu. Oproti rezidenčnému je značne rozdielny, keďže ide o poskytovanie úplne iných typov služieb. Keď telekomunikačné služby nefungujú, ohrozuje to samotné podnikanie firiem. Pre B2B je veľmi dôležité, aby ste poskytovali kvalitnú a stabilnú službu s pridanou hodnotou. Nechcem povedať, že pri rezidentoch neposkytujeme kvalitné služby, no hodinový výpadok internetu vás zásadne neovplyvní, pričom hodinový výpadok napríklad dátového centra môže spôsobiť reálne ekonomické škody.  

Roman Vavrík, generálny riaditeľ Swanu
Zdroj: Swan
Roman Vavrík, generálny riaditeľ Swanu

Spustíte konvergentné služby aj pre B2B? 

Raz chceme poskytovať fixno-mobilné služby aj pre korporátny segment, ale na to potrebujeme dať dokopy viacero produktových aspektov. Biznisoví klienti majú svoje očakávania a pokiaľ nebudeme interne komfortní s tým, že takéto služby vieme poskytovať, tak by bolo predčasné ich pustiť na trh.  

Čím to je, že dokážete konkurovať Orangeu, Telekomu či O2? 

Vôbec to nie je jednoduché. SWAN ako slovenský a dnes už celonárodný operátor vznikol ako nákladovo efektívna firma. Nemal veľa zamestnancov, platforiem či licencovaného softvéru. Snažil sa v každej oblasti nákladov mať optimálnu nákladovú štruktúru, čo mu zabezpečilo, že aj keď mal nižšie tržby, vedel generovať dostatok marže na to, aby ju reinvestoval do ďalšieho rozvoja. Veľká trojka má úplne iné finančné zázemie, nakoľko je na trhu podstatne dlhšie s väčším počtom klientov. Vo finančných parametroch sme síce štvrtý v rade no vzhľadom nato, že sme posledných niekoľko rokov všetky peniaze, ktoré firma vygenerovala, vložili do rozvoja firmy dokážeme ustáť zvýšené investičné nároky v telco segmente.  

Vlani ste investovali vyše 25 miliónov eur. Konkurenti investujú násobne viac.   

Telekom či Orange majú investičné rozpočty cez sto miliónov eur. Čiže z tohto titulu je to u nás nominálne podstatne menej. Existuje však jeden telekomunikačný parameter, ktorý hovorí o pomere investícií k tržbám a toto býva pri zdravej firme okolo 20 percent. Ak si zrátame naše tržby a investície, koeficient je na úrovni okolo 19 percent. Ovplyvňujú to jednorazové výdavky, napríklad na kúpu frekvencií. Zároveň platí, že nižší investičný rozpočet je kompenzovaný vyššími prevádzkovými nákladmi, napríklad na národný roaming. 

Oproti konkurencii ste iný aj v pobočkovej stratégii. Ako funguje váš model? 

My to považujeme za jeden z dôvodov prečo sa nám projekt mobilného operátora podaril. Za neporovnateľne nižšie náklady prevádzkujeme ďaleko širšiu pobočkovú sieť, ktorú zdieľame aj s inými službami. Logicky daňou zato je ale znížená kvalita zákazníckych služieb na pobočke, ktorú kompenzujeme kombináciou online nástrojov a intenzívnej zákazníckej starostlivosti prostredníctvom call centra.   

Model zdieľania, kde náklady na predajnú sieť sú vyvedené na širší produktový sortiment je kľúčom k nákladovej efektívnosti. Tento model je u nás nosný a zabezpečuje 95% našej predajnej siete. Realizujeme ho s troma partnermi, Slovenská Pošta, Mobile Online a Digitall, v ktorom sme aj spoluakcionári.  

Ľudia čelia náročnej ekonomickej situácii. Ako sa vám darí konkurovať cenami?  

Negatívny ekonomický vývoj bude znamenať, že nie len firmy ale aj domácnosti budú v najbližších mesiacoch hľadať cenovo efektívne riešenia. Vzhľadom nato, že 4ka je od začiatku filozofiou nízko nákladový operátor, je toto voda na náš mlyn. Samozrejme kríza sa dotýka aj nás. Ceny energií vzrástli o niekoľko miliónov eur. Museli sme urobiť aj nepopulárne rozhodnutia a zmeniť ceny pre zákazníka, no myslím si, že sme to vyriešili inteligentným spôsobom. Pre zákazníka bol dopad na cenu jednu euro, no získal napríklad viac kanálov či rýchlejší internet. Zvyšovať ceny museli aj ostatní operátori, pričom niektorí dokonca dvakrát, čo sa v histórii asi ešte nestalo.  

Z konkurenčného hľadiska je pre mobilného operátora veľmi dôležitá aj oblasť 5G sietí.  

Príchodom nového vedenia na telekomunikačný úrad došlo k racionálnym rozhodnutiam, ktoré smerujú k tomu, aby všetci štyria mobilní telekomunikační operátori mali férový prístup ku všetkým frekvenciám, ktoré v danom momente na trhu sú dostupné. V minulosti tomu tak nebolo, keďže viaceré tendre boli napísané len pre troch operátorov. Aj vďaka tomu sme mohli byť úspešní pri poslednej aukcii 5G frekvencií v pásme 3600 MHz, vďaka čomu si naši klienti môžu užívať 5G služby vo viacerých lokalitách Slovenska.  

Roman Vavrík

Vyštudoval strategický manažment na Fakulte manažmentu UK v Bratislave a obchod na Webster University vo Viedni. V roku 2007 nastúpil ako konzultant pre stratégiu do Slovak Telekomu. Pôsobil na viacerých pozíciách a v roku 2014 obsadil pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia. V SWANe pôsobil ako poradca predstavenstva a vo februári 2019 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa.  

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.