Neustále vzdelávanie je dôležité nielen v osobnom živote, ale aj v tom pracovnom. Veď keď niečo nevieme a chceme sa to naučiť, prihlásime sa na webinár alebo kurz, pričom je úplne jedno, či ide o hranie na gitare alebo programovanie. Toto nastavenie by malo platiť aj v zamestnaní a obzvlášť v súčasnosti, keď technológie explicitne rýchlo napredujú.

Vzdelávanie a motivácia

Celoživotné vzdelávanie pomáha udržiavať „mozog“ v kondícii, pripravený na nové podnety a hlavne na to, že keď príde nová téma či školenie, daný človek je schopný nabehnúť do vzdelávacieho procesu a učiť sa. „Skúste sa posadiť k stolu a sústrediť sa na odborný text počas 30 minút. Nielen prečítať ho, ale aj zreprodukovať, čo ste sa naučili. Zistíte, že čím dlhšie ste od skončenia školy, tým sa skracuje čas, ako dlho sa dokážete sústrediť. Riskujeme, že pri potrebe novej zručnosti nebudú naši ľudia schopní osvojiť si ju, respektíve čas jej osvojenia bude príliš dlhý,“ hovorí Petra Kotuliaková, CEO občianskeho združenia Aj Ty v IT.

So vzdelávaním si musia poradiť aj zamestnávatelia, ktorí neustále inovujú. Svojich zamestnancov na tento proces musia dobre pripraviť, pričom svoje v tomto smere zohráva aj motivácia. Príkladom môže byť popradská továreň spoločnosti Whirlpool, ktorá už niekoľko rokov zásobuje trhy západnej Európy práčkami. Úspešne totiž zvládla niekoľko technologických riešení, pri ktorých využíva okrem iného internet vecí (IoT) či cloudové úložisko Microsoft Azure.

Ilustračné foto
Zdroj: Whirlpool
Ilustračné foto

„Prvotným cieľom projektu bola analýza a optimalizácia logistiky, po ktorej vzápätí nasledoval jej manažment prostredníctvom internet of things (IoT) senzorov. Víziou bolo prepojiť logistiku s výrobou, pretože v mnohých firmách sú tieto procesy prepojené oveľa menej, ako by človek čakal,“ hovorí Michal Ukropec zo spoločnosti Infotech, ktorá sa na implementácii riešení podieľala. 

Zamestnanci s vlastnými nápadmi

Najmodernejšie technologické systémy dokážu zjednodušiť a zefektívniť mnohé činnosti. Plánujú prácu, vyhodnocujú efektivitu práce jednotlivých pracovných zmien či dohliadajú na bezpečnosť pracovníkov. Zaujímavosťou je, že systémové zmeny sa zavádzali pri plnej prevádzky továrne.

„Pracovníkov sme školili za pochodu priamo pri zavádzaní systému. A vzhľadom na to, že s inovovaním procesu výroby naďalej pokračujeme, školíme ich vlastne neustále,“ vysvetľuje Michal Major, riaditeľ popradskej továrne.

Riešenie beží v cloude Microsoft Azure, pretože lokálna inštalácia by bola problematická. Riešenie bolo od začiatku považované za centralistické, ktoré má zbierať a vyhodnocovať dáta z viacerých fabrík súčasne a to by bolo v priamom protiklade s lokálnym nasadením. „Keďže sme mali už predošlé implementácie práve v Azure, voľba bola jednoduchá. Pre nás bola hlavnou témou škálovateľnosť. Napojenie ďalších fabrík, v nich IoT senzorov a iných zariadení pre nás nesmelo znamenať ohrozenie prevádzky, keďže manažment logistiky je chrbticou celého systému a nesmie padnúť,“ zdôrazňuje M. Ukropec.

V továrni sa osvedčil spôsob, keď sa zamestnanci učia jeden od druhého. Noví zamestnanci zo začiatku totiž pracujú so skúsenými kolegami, čím rýchlejšie nadobúdajú nové zručnosti a skúsenosti. Vo Whirlpoole sa preto neboja dať zamestnancom do rúk moderné nástroje.

Výhodou je, že pri zavádzaní niektorých systémov sa zamestnanci s nimi zoznamujú prostredníctvom tabletov či smartfónov, teda zariadení, ktoré používajú vo svojom každodennom živote. Vďaka tomu sa s týmito technológiami naučia pracovať za veľmi krátky čas.

„Bolo to pre nich prirodzenejšie a nemuseli sme ich zaškoľovať na nejaký neznámy drahý prístroj,“ pochvaľuje si M. Major. Výhodou je tiež, že zamestnanci na základe svojich každodenných skúseností sami prichádzali s nápadmi, ako systém zlepšiť. Zaujímavosťou je, že niektorým zamestnancom sa dokonca zmenila ich pracovná náplň, pretože údržbári sa napríklad naučili programovať.

Ilustračné foto
Zdroj: Whirlpool
Ilustračné foto

Nedostatočná finančná motivácia

„Najväčším problémom hlavne do budúcnosti je automatizácia priemyslu a procesov, ktorá nám mení profil pracovného trhu. IT zručnosti bude vyžadovať stále rastúci počet pracovných pozícií, niektoré sú novovznikajúce, zvyšok sú pozície, ktoré doteraz IT zručnosti nevyžadovali,“ myslí si P.  Kotuliaková.

Vo všeobecnosti možno povedať, že máloktorí zamestnanci sú zmenám naklonení. Aj z toho dôvodu sa v popradskej továrni rozhodli, že do celého inovatívneho procesu zapoja odbory. Spolupráca s nimi a pravidelná komunikácia so zamestnancami nakoniec priniesla svoje ovocie. Odbory sa k zavedeným zmenám postavili kladne najmä preto, že ich cieľom bolo udržať pracovné miesta.

Pri zmenách a nadobúdaní nových zručností však zohráva svoju rolu aj motivácia. Zamestnanci musia pochopiť, že sa učia pre seba. Do istej miery ide o klišé, ktoré ľudia počúvajú od svojho detstva, no stále je to platné. Učenie je potrebné najmä preto, aby zamestnanec v súčasnom svete dokázal fungovať, mať zaujímavú prácu či vedel reagovať na zmeny v spoločnosti. Často ľudia reagujú na finančnú motiváciu, tá však nie je dostatočná na to, aby prinútila človeka sadnúť dvakrát týždenne večer k počítaču a vzdelávať sa.

Vlastní ľudia sú lacnejší

Firmy riešia svoje vlastné problémy, teda vzdelávajú si ľudí v oblastiach, kde pociťujú najväčšiu potrebu, respektíve nedostatok zručností. Každé vzdelávanie je dobré, pozor treba dať však na to, kedy ľudia iba sedia na kurze, z ktorého si nič neodnesú. To je obrovská nákladová položka – pre firmu, ale aj pre tých ľudí, ktorí tam neefektívne trávia čas. 

„Človek okamžite reaguje na zmeny. Keď je problém, cíti, kde má viac pritlačiť a kde, naopak, ubrať. Efektívnym riešením pre našu továreň je kontinuálne školiť našich zamestnancov a rozvíjať ich zručnosti,“ vysvetľuje M. Major.

Ilustračné foto
Zdroj: Whirlpool
Ilustračné foto

Podľa skúseností M. Majora z výroby firma nemá vzhľadom na tlak na znižovanie nákladov priestor ani kapacity investovať vo veľkom do nákupu robotov. Rozvoj vlastných ľudských zdrojov je totiž lacnejší. Popradský Whirlpool tak potvrdzuje, že človek je prispôsobivý a veľmi rýchlo sa dokáže naučiť nové veci. Zamestnanci zároveň pochopili, že ak sa prispôsobia inovatívnym zmenám, továreň bude úspešnejšia, bude sa rozvíjať a to všetkým stranám prinesie želaný osoh.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Ako sa výrobca pneumatík pretransformoval na technologickú firmu