„Táto dohoda je ďalším krokom k racionalizácii našej geografickej stopy a sústredeniu zdrojov na naše kľúčové trhy,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Aegon Alex Wynaendts.

„Transakcia zaručuje pokračovanie starostlivosti o zákazníkov, ponúka nové príležitosti pre zamestnancov a je v najlepšom záujme našich akcionárov,“ dodal.

Spoločnosť uviedla, že pre jej klientov nebude transakcia znamenať žiadnu zmenu, ceny aj podmienky produktov zostávajú rovnaké. Transakcia podlieha obvyklému regulačnému schváleniu a jej dokončenie očakávajú počas prvého štvrťroka budúceho roka.

Aegon na českom a slovenskom trhu poskytuje prevažne investičné životné poistenie a rizikové životné poistenie, u nás tiež dôchodkové produkty.

NN Životná poisťovňa, a. s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V počiatkoch tu pôsobila pod názvom Nationale-Nederlanden a neskôr pod značkou ING.