To je poslaním Centier pre obnovu rodiny, ktoré okrem strechy nad hlavou klientom ponúkajú sociálne, psychologické, či odborné poradenstvo.

Podľa zistení organizácie Úsmev ako dar, v súčasnosti žije v ústavnej starostlivosti viac ako 5 000 detí, vyše polovica z nich by sa pritom mohla vrátiť k rodičom, ak by sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej pomocnú ruku. Čoraz väčší počet rodín v ohrození a detí v inštitúciách preto volá po zmene filozofie  práce  s  rodinou  a  po  hľadaní nových zdrojov a ciest, ako jej pomôcť zostať spolu. Úsmev ako dar začal pracovať s modelom Stretnutí rodinného kruhu, ktoré zorganizoval už pre 180 rodín v kríze, ich úspešnosť je viac ako 92 %. Stále však nie sú samozrejmou súčasťou systému.

„Väčšina rodičov túži byť dobrými rodičmi, mnohí to však nedokážu bez pomoci a podpory druhých. To ale neznamená, že nechcú. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení zaangažovanie širokej rodiny a komunity do procesu plánovania a rozhodovania o dieťati v ich strede, budovanie spolupatričnosti a posilnenie vzťahov. U nás na to využívame tzv. Stretnutia rodinného kruhu, aby už zodpovednosť za osud ohrozeného dieťaťa nemusel niesť iba jeden sociálny pracovník,“ vysvetlil Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti Úsmev ako dar.

Model Stretnutí rodinného kruhu odbremeňuje preťažených sociálnych pracovníkov od jednostranných závažných rozhodnutí, ktoré musia často urobiť bez možnosti hlbšieho poznania fungovania širšieho rodinného systému. Hoci zodpovednosť za riešenie problémov zostáva na rodine a jej blízkych, dôležitú úlohu v procese zohrávajú práve sociálni pracovníci a ostatní zainteresovaní profesionáli. „Celosvetovo sa neustále potvrdzuje, že najdôležitejšou podmienkou úspechu pri práci s ohrozenými rodinami je kvalita vzťahu medzi rodinou dieťaťa a zodpovednými profesionálmi. Kľúčovým faktorom je to, či sa svet profesionálov odváži prijať víziu rodinnej skupiny ako sprievodcu pri zabezpečovaní potrebnej pomoci,“ zdôraznil Rob Van Pagée, implementátor a hlavný metodik Family Group Conference pre Európu, člen boardu International Institute for Restorative Practices, Eigen Kracht Centrale, ktorý tento model práce zaviedol v Holandsku a pomáha ho implementovať vo viacerých európskych krajinách.

Základným predpokladom pre každú rodinu v kríze, je však mať strechu nad hlavou. Úsmev ako dar preto prevádzkuje 7 Centier pre obnovu rodiny v rôznych kútoch Slovenska, v ktorých už pomohli 255 rodinám, 469 deťom a 218 mladým dospelým. Pred rokom prvých obyvateľov privítalo konečne aj takéto zariadenie v Bratislave. Je určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou, alebo im takáto situácia hrozí. Kapacita zariadenia je 17 osôb v štyroch samostatných bytových jednotkách.
,,Momentálne naše zariadenie využívajú 4 rodiny, spolu je to 5 dospelých a 10 detí. Sme radi, že im môžeme poskytnúť nielen ubytovanie, ale aj sociálne, psychologické či iné odborné poradenstvo. Vďaka nášmu zázemiu rodiny sprevádzame na zložitej životnej ceste tak, aby sa im situácie, ktoré ich priviedli do krízového stavu, neopakovali,“ priblížila Mária Soboličová z Úsmevu ako dar.

Rodiny prichádzajú do centra s rôznymi príbehmi. ,,Vyrástla som v detskom domove, sama sa starám o tri deti, dve chodia do školy a s tou najmladšou som na rodičovskej dovolenke. Prešla som už šiestimi krízovými centrami, ale v tomto úsmeváckom je to zatiaľ najlepšie. Veľmi si vážim podpory, ktorej sa nám tu už rok dostáva. Bez ich pomoci by som určite prišla o deti, skončili by v detskom domove a ja možno aj na ulici. Tu som opäť začala veriť, že môžem začať od znova a snívam o vlastnom bývaní,“ rozpráva svoj príbeh pani Stanka (34). ,,V rámci možností sa nám tu býva dobre. Muž pracuje v pekárni, ja sa starám o ročné dvojičky, pričom synček má zdravotné ťažkosti súvisiace s krvácaním do mozgu. Pochádzame zo Spišskej Novej Vsi, do Bratislavy sme prišli za lepším zárobkom. Žiaľ, naša situácia sa nevyvinula dobre a preto sme vďační, že tu môžeme byť. A veľmi sme sa potešili, že do budovy prestalo zatekať, keďže sa podarilo opraviť strechu,“ hovorí pani Zuzana (37).

Zriadenie takéhoto centra však nie je jednoduché. Kúpa budovy centra a jeho rekonštrukcia si vyžiadali 83.000 euro, preto projekt finančne podporili viacerí partneri. Medzi nimi bol aj Arcibiskupský úrad s výťažkom zo siedmeho ročníka Svätomartinskej zbierky, ktorá bola prerozdelená aj do ostatných centier na Slovensku. Výrazne finančne prispelo tiež Katolícke hnutie žien Slovenska výnosom z charitatívneho podujatia Podeľme sa v roku 2016, ale aj Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá zabezpečila obnovu strechy. ,,Myslíme si, že dom bez strechy je ako dieťa bez rodiča. Pomoc bratislavskému centru Úsmevu ako dar je našou srdcovou záležitosťou. Aj z príbehov našich klientov, ktorým sme sa postarali o novú alebo vynovenú strechu nad hlavou, totiž vieme, že niekedy samotný úsmev ako dar pre človeka v núdzi nestačí.  Mnohí potrebujú aj hmotnú pomoc a preto sme boli s radosťou súčasťou tohto projektu. Dúfame, že pod touto novou strechou im život začne písať aj nový a lepší príbeh,“ povedal Radovan Slobodník, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne.

Úsmev ako dar v súčasnosti aktívne podporuje až 353 biologických rodín, v ktorých sa nachádza cez 1057 detí vrátane rodín mladých dospelých a podporuje 148 náhradných rodín, v ktorých vyrastá 350 detí. ,,Sme najšťastnejší vtedy, ak sa nám podarí zvrátiť osudy rodín, ktorým reálne hrozilo, že ich deti budú vyňaté a umiestnené do CDR. Vďaka našim partnerom môžu tieto deti stráviť bezpečné detstvo vo vlastnej rodine,“ uzavrel Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar.

Viac informácií o Centrách pre obnovu rodiny nájdete na www.usmev.sk.