Spýtajte sa 100 odborníkov, čo je umelá inteligencia (AI) a dostanete 100 rôznych odpovedí. Nie je to totiž  robot stojaci pri kopírovacom stroji v každej kancelárii. Nie sme ani zďaleka v situácii, keď máme množstvo podobných počítačov ako bol napríklad HAL z klasiky filmu, 2001: Vesmírna Odysea. Alebo Robot Robby zo Zakázanej planéty.

5 príkladov, aký bude mať dopad umelá inteligencia, pre účtovné, malé a stredné podniky

Keir Thomas-Bryant

Dnes je úloha AI iná. Používa sa napríklad na rozoznávanie obrazu, detekciu, klasifikáciu alebo automatickú detekciu povrchov. To sú základné činnosti, ktoré kedysi vyžadovali vstup a spracovanie človekom.

Keď si predstavíme, ako AI bude vplývať na účtovníctvo, zistíme, že hlavné využitie je na poli automatizácie, rutinných operácií a opakujúcich sa aktivít. Poväčšine vykonávaných denne alebo v inom časovom období.

Umelá inteligencia (AI)  vám pomôže tiež:

  • posilniť rýchle rozhodovanie
  • vytvárať inteligentný náhľad na rôzne informácie
  • ľahko skúmať obrovské množstvá údajov.

Ponúkame vám 5 konkrétnych príkladov ako Vám AI môže v budúcnosti pomôcť s Vaším účtovníctvom a procesmi.

1. Prediktívna analýza a modely pravdepodobnosti

Pomoc vašim klientom vo forme predikcie ich finančných tokov môže byť veľkým prínosom pre ich podnikanie.

Vďaka AI integrovanej do softvéru budete môcť svojim klientom poskytnúť komplexný a presný prehľad bez obvyklého zdĺhavého manuálneho spracovania údajov a súčasne pomôže  vyhnúť sa zlyhaniu ľudského faktora.

Ak umožníme prístup k správnym informáciám na každodennej báze, vytvorí sa  užší vzťah s klientmi.

Takýto prístup v rámci AI môže priniesť revolúciu a jedným z jeho silných nástrojov je práve strojové učenie.

Jedná sa o schopnosť softvéru v podstate programovať sám seba na základe údajov, s ktorými pracuje.  Tento softvér sa učí na základe vašej práce s dátami a navrhuje nové efektívnejšie procesy. Procesy sa menia v závislosti od vašich očakávaní, ako chcete optimalizovať prácu.

Strojové učenie je všade okolo nás. Napríklad umožňuje mobilným telefónom vylepšiť prediktívny text, používať rozpoznávanie reči alebo vytvárať návrhy trasy pri navigácii.

Už 77%  spoločností na celom svete  tvrdí, že sa úplne alebo väčšinou spoliehajú na technológie strojového učenia. Iný výskum hovorí, že najlepšie využitie strojového učenia (45% respondentov) je pri rozsiahlejších analýzach údajov.

Čo strojové učenie potrebuje a čo ho zároveň robí užitočným, je prístup k množstvu rôznych druhov údajov.
To je dôvod, prečo sa strojové učenie dostáva do popredia práve teraz. Technológia, ako je cloud computing znamená, že všetky údaje sa dajú porovnávať a sú prístupné, namiesto toho, aby boli oddelené v izolovaných systémoch, ktoré nie sú vzájomne prepojené.
Cloud computing je taktiež nástroj pre zber a generovanie širokého spektra údajov.

2. Smart asistenti

Predstavme si účtovnú pozíciu. Určite si viete predstaviť stres a zhon pred odovzdaním účtovných závierok. Komunikácia s klientmi, pohyby na účte, generovanie reportov, komunikácia so štátnymi organizáciami... nečudujeme sa, že si vypínate telefón, aby ste všetko stihli včas. Pravdepodobne v tejto situácii nie ste sami. Presne pre vás sú vhodní Smart asistenti.

Dokážu zabezpečiť prvý kontakt so zákazníkmi. Môžu poskytnúť klientom informácie, ktoré potrebujú, napríklad podrobnosti o ich súčasnej daňovej povinnosti.
Ani si to neuvedomujeme, no pravdepodobne Smart asistentov využívame aktívne už teraz. Vo svojom telefóne komunikujeme so Siri od spoločnosti Apple, s asistentom Google alebo s Alexom z Amazonu.

Dokonca existuje Smart asistent, ktorého možno využiť na účtovanie klientov - používatelia sa môžu pýtať, koľko peňazí majú na svojom platobnom účte. Ľudia nemusia chápať účtovnú terminológiu alebo dokonca ani to, čo je to hlavná účtovná kniha, no práve s využitím tejto technológie dokážu tieto aktivity vykonať.

Smart asistenti existujú v dvoch formách: roboti s prirodzeným jazykom a skriptovaní roboti.
Skriptovaní roboti sú tí, ktorí fungujú už dlhšiu dobu. Jednoduchšie sa zostavujú a väčšinou sa používajú na interakciu s mobilnými zariadeniami, napríklad na webových stránkach.
Hľadajú kľúčové frázy a ich cieľom je poskytnúť pohotovú odpoveď. Niekedy sa im hovorí chat-bots.

Druhú skupinu tvoria už skutoční Smart asistenti - roboti s prirodzeným jazykom.
Dokážu rozpoznávať reč a zvládnu aj presnú syntézu ľudského hlasu, takže môžu odpovedať na otázky v rodnom jazyku respondenta. Smart asistenti sa tiež učia tým viac, čím viac ich používate.
Obe skupiny majú svoje výhody aj nevýhody.

5 príkladov, aký bude mať dopad umelá inteligencia, pre účtovné, malé a stredné podniky

3. Automatické označovanie a prideľovanie transakcií

Tieto dve témy sú prirodzeným prínosom nasadenia akejkoľvek automatizačnej technológie.
Správne označenie transakcií, ich priradenie k účtovným knihám je len prvý krok k novým účtovným postupom v budúcnosti.

Jednoducho povedané, váš účtovný softvér sa naučí z predchádzajúcich označení to, čo v budúcnosti použije úplne autonómne.

Metódy týchto nových technológií začínajú od úplne najjednoduchších (priraďovanie logických krokov) až po úplne komplexné (riadenie a ohýbanie procesov).

4. Detekcia anomálií

Počítače sú samozrejme o údajoch a dátach. Keď sa strojové učenie aplikuje na obrovské množstvo údajov - napríklad na ročné účtovné knihy veľkej spoločnosti, prináša  jasné výhody.
Budete môcť odhaliť prípadné anomálie a tento proces bude oveľa rýchlejší a bude vyžadovať podstatne menej úsilia.

Ak bude potrebné vykonať napríklad audit, bude ho možné vykonať vo všetkých údajoch a nie iba v  časti z nich. Bez alokovania veľkých kapacít, ktoré sa zvyčajne vyžadujú pre úplný audit.

5. OCR riešenia

Optické rozpoznávanie znakov (OCR) nie je nové, ale AI výrazne zvyšuje jeho presnosť a otvárajú sa mu  nové oblasti použitia.
Aj keď vždy existovala možnosť extrahovať dáta z dokumentov, vyžadoval sa zásah ľudského faktora. Na začiatku OCR mali len obmedzené možnosti a prínos do procesov nebol taký zrejmý. V súčasnosti OCR už pracujú takmer úplne autonómne a významne prispievajú k zrýchleniu procesov extrakcie dát.

Počítače a čísla, to vždy patrilo k sebe.

Avšak tlačený doklad o kúpe je plný čísel, ktorých význam ale nie je rovnaký. Niektoré z nich sú pre vás ako účtovníka obzvlášť dôležité: dátum, celková suma a možno číslo kreditnej karty použitej pri nákupe.
Človek ich dokáže okamžite identifikovať bez premýšľania, ale doteraz boli všetky tieto čísla pre počítač nerozoznateľné. Číslice 1-5-1-2 môžu byť posledné štyri číslice čísla karty, alebo to môže byť dátum, alebo to môže byť množstvo jednej z položiek na účtenke.

Aplikácia AI umožňuje softvéru OCR rozpoznávať typy dokumentov a vecí, ako sú bločky, faktúry alebo iné tlačené dokumenty.
To znamená, že najdôležitejšie údaje sa môžu extrahovať.  Výberom údajov umožníme, aby informácie boli alokované a / alebo spracovávané softvérom, a nie ľudskou činnosťou. Dokonca aj vtedy, keď softvér takýto dokument predtým nevidel, alebo ak naskenovaný dokument nie je zvlášť  kvalitný.

Čo ďalej s AI a účtovníctvom?

Ako získame všetky tieto úžasné výhody AI? Dobrá správa je, že pre to pravdepodobne nebudete musieť veľa robiť.
Zatiaľ čo v minulosti ste možno očakávali, že si kúpite doplnkový softvérový balík, ktorý získa tieto nové funkcie alebo druh nástrojov, o ktorých píšeme vyššie,  v nasledujúcich rokoch sa pravdepodobne automaticky objavia v softvéri, ktorý práve používate.
Niektoré z nich, napríklad odsúhlasenie bankového účtu, sa už môžu nachádzať v účtovnom softvéri a softvéri pre správu klientov vašej firmy - a možno si to ani neuvedomujete.

Možno ste si všimli iba to, že úplne nový  softvér  sa stal trochu inteligentnejším.
V budúcnosti to však bude vyzerať inak – pôjde skôr o veľa malých zlepšení  než o zmenu z noci na ráno.

Cloud computing je spôsob, ako porovnávať a sprístupniť obrovské množstvo údajov, ktoré strojové učenie potrebuje.
Zdôraznili sme, ako sa strojové učenie môže stať najlepším audítorom a odstráni chyby, ktoré robia ľudia. Môže sa tak stať iba vtedy, ak má prístup ku všetkým údajom.
Ak sú požadované údaje rozložené na 100 hárkoch alebo ešte horšie, v tlačenej forme, potom to jednoducho nie je možné. Kľúčová je preto digitalizácia všetkých údajov.


Inými slovami, umelá inteligencia je postavená na technológii cloudu a jej odkaz je jednoduchý: ak chcete AI, musíte sa uistiť, že ste otvorení cloudovej revolúcii.
Ale nebojte sa, neznamená to, že musíte byť odborníkom na cloud computing a AI.
Je potrebné byť len otvorený novým možnostiam, ktoré nám budúcnosť ponúka.
Takto získate všetky výhody, ktoré máte dnes k dispozícii, a zároveň  sa pripravíte na budúcnosť.
Ak sa chcete dozvedieť viac o umelej inteligencii, neváhajte si zadarmo stiahnuť nasledovnú brožúru.         

Viac informácií o možnostiach riešenia SAGE pre Vašu firmu, prípadne nezáväznú bezplatnú konzultáciu, poskytneme pri vyplnení údajov na DEVEHO web stránke.