Predplatiť TREND
Predplatiť TREND
Eva Sadovská

Eva Sadovská

Externý autor

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika. Zoznam všetkých autorov

Najnovšie články autora

Video